Články

Anomálie rastu očných rias

Očné riasy podobne ako u ľudí aj u psov a mačiek vyrastajú pozdĺž predného okraja horného a dolného viečka. Voľným koncom mieria smerom von od očného bulbu.  Ich úlohou je ochrana rohovky pred hrubšími mechanickými nečistotami. Niekedy však riasy vyrastajú na nesprávnom mieste alebo v nesprávnom postavení. V prípade anomálie rastu očných rias miesto svojej protektívnej úlohy...

Hluchota psov a mačiek

Sluch u zvierat zohráva v ich živote veľmi dôležitú rolu. Avšak aj zvieratá podobne ako ľudia trpia rôznymi stupňami porúch  sluchu. Hluchota psov a mačiek  vzniká z rôznych príči, môže byť vrodená, ako i získaná. Sluch u psov a mačiek K jedným zo zvlášť dobre vyvinutých zmyslov u mačiek a psov patrí...

Elektroretinografia (ERG)

Elektroretinografia (ERG) je špecifická diagnostická metóda využívaná v diagnostike očného lekárstva. Výsledok absolvovaného vyšetrenia dáva spoľahlivé informácie ohľadne funkčnosti sietnice.  Vo veterinárnej medicíne sa využíva najmä pri stratách zraku zvierat, či pred operáciou katarakty. Popis elektroretinografie (ERG) Elektroretinografia (ERG) je veľmi špecifické vyšetrenie, ktoré významnou mierou vie poskytnúť informácie o funkčnosti sietnice. Metóda je neinvazívna a...

Očné lézie v dôsledku systémovej hypertenzie

U starších mačiek vo veku nad 10 rokov sa často vyskytuje vysoký krvný tlak. Jedným zo zvlášť citlivých orgánov v ktorom sa odráža jeho pôsobenie je oko. Očné lezie v dôsledku systémovej hypertenzie sa môžu prezentovať zmenami na sietnici, cievnatke a optickom nerve. Najčastejšie sa prejavujú v 3 formách manifestácie: hypertenznej retinopatie,...

Slepota u psov a mačiek

Slepotu definujeme ako stratu zraku s postihom jedného alebo  oboch očí  s rôznou závažnosťou stavu. Podobne ako u ľudí aj u zvierat stojí za príčinami vzniku široká škála dôvodov vrodeného i získaného charakteru. Slepota u psov a mačiek sa môže vyvinúť v dôsledku traumy, sekundárne vyústením iného závažného ochorenia (diabetus melitus, mŕtvica, ochorenia srdca, obličiek, hypertenzia, onkologické ochorenia,...

Endoskopické vyšetrenie

Endoskopické vyšetrenie predstavuje veľmi šetrnú vyšetrovaciu metódu, ktorá zavedením optického prístroja (endoskopu) do rôznych vnútorných telesných dutín umožňuje ich dôkladné prehliadnutie. Aj keď sa väčšinou využíva na diagnostické účely, v niektorých prípadoch je možné priamo pri endoskopii vykonať aj terapeutické úkony. Význam a využitie endoskopie vo veterinárnej medicíne neustále rastie. Podľa typu endoskopu rozoznávame...

Pyometra sučky

Termín pyometra pochádza z gréckych slov pyon (hnis) a metra (maternica). Ako už napovedá samotný názov ochorenia, ide o prítomnosť hnisavej náplne vo vnútri maternice. Pyometra sučky patrí k najčastejším a zároveň najzávažnejším ochoreniam pohlavného aparátu sučiek. Hnisavý zápal maternice totiž predstavuje potencionálne život ohrozujúci stav. Úvod Pri pyometre sučiek je maternica naplnená hnisavým...

Dermoid sinus (DS)

Dermoid sinus (DS) alebo tiež pilonidálny sinus je tubulárny kožný defekt spôsobený nekompletným oddelením kože a nervového systému v priebehu embryonálneho vývoja. Ide o kongenitálnu abnormalitu s prítomnosťou už pri narodení jedinca. Dermoid sinus (DS) sa môže objaviť kdekoľvek v oblasti chrbta a krku, ale aj na hlave, boku a v prvej tretine...

Prechodový stavec (LTV)

Orientačný anatomický prehľad Prechodový stavec – LTV (lumbosacral transitional vertebra) je jednou z najčastejších kongenitálnych anomálií chrbtice. Chrbtica sa skladá zo 7 krčných (C – cervikálne), 13 hrudných (Th – thorakálne), 7 bedrových (L – lumbálne), 3 krížových stavcov zrastených v krížovú kosť (S – sakrálne) a rôzneho počtu chvostových stavcov (Cd...

Aj kosť môže ublížiť

Kosti patrili do psieho jedálnička od nepamäti. I keď sa forma kŕmenia v priebehu času radikálne zmenila, kosti stále vo väčšej či menšej miere tvoria súčasť psieho pokrmu. Sú zdrojom viacerých významných esenciálnych prvkov. Avšak pri ich podávaní je nutné hľadieť nielen na nutričné hodnoty, ale poznať aj určité pravidlá, aby sme sa vyhli...