Články

Prechodový stavec (LTV)

Orientačný anatomický prehľad Prechodový stavec – LTV (lumbosacral transitional vertebra) je jednou z najčastejších kongenitálnych anomálií chrbtice. Chrbtica sa skladá zo 7 krčných (C – cervikálne), 13 hrudných (Th – thorakálne), 7 bedrových (L – lumbálne), 3 krížových stavcov zrastených v krížovú kosť (S – sakrálne) a rôzneho počtu chvostových stavcov (Cd...

Aj kosť môže ublížiť

Kosti patrili do psieho jedálnička od nepamäti. I keď sa forma kŕmenia v priebehu času radikálne zmenila, kosti stále vo väčšej či menšej miere tvoria súčasť psieho pokrmu. Sú zdrojom viacerých významných esenciálnych prvkov. Avšak pri ich podávaní je nutné hľadieť nielen na nutričné hodnoty, ale poznať aj určité pravidlá, aby sme sa vyhli...