Články

Liečba katarakty

Jediná účinná liečba katarakty spočíva v chirurgickom riešení. Avšak ani tento spôsob terapie nie je paušálne vhodným pre každého psa s touto diagnózou. Preto je pred zákrokom nutné posúdiť viaceré aspekty, akými je vek a po­vaha psa, prítomnosť celkových ochorení, zrelosť katarakty, výsledky oftalmologického vyšetrenia. Pred rozhodnutím pristúpiť k operarácii katarakty musí...