Veterinárna poliklinika ALTHEA - Nitra Čermáň

Komplexná diagnostika a terapia

Zakladáme si na včasnej a detailnej diagnostike.

Moderné prístrojové vybavenie

Vybavenie nám možňuje poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť.

Osobný kontakt a dlhoročné skúsenosti

Osobný prístup ku každému klientov aj pacientovi

Nadštandardné priestory

Myslíme v prvom rade na pohodlie našich klientov a ich miláčikov.

Vážení klienti, chceme Vás upozorniť na povinnosť dodržiavania všetkých nariadených preventívnych opatrení proti COVID-19 v priestoroch našej polikliniky. Žiadame Vás o dôsledné a správne nosenie rúška (alebo jeho náhrady), o dodržiavanie vzájomných 2m odstupov  pri čakaní, o aplikáciiu dezinfekčného prostredku pred vstupom do ambulancií a i. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť pri čakaní pred vstupom do kliniky. Ďakujeme za pochopenie!

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Vitajte na našej stránke

Veterinárna poliklinika ALTHEA sa nachádza v Nitre v mestskej časti Čermáň. Založená bola MVDr. Pavlom Zubrickým v roku 2005, od roku 2012 sídli v súčasných priestoroch na Dolnočermánskej ulici 23.

V našej poliklinike poskytujeme celý rad veterinárnych služieb

Venujeme sa prevencii, diagnostike a liečbe ochorení, ale aj urgentnej veterinárnej medicíne. Veterinárna poliklinika ALTHEA je špecializované veterinárne pracovisko zamerané na poskytovanie veterinárnej starostlivosti výhradne spoločenským zvieratám, ako sú psy, mačky, králiky, fretky, malé hlodavce, exotické vtáctvo a plazy. Naším krédom je poskytovanie kvalitných a odborných veterinárnych služieb, neustály odborný rast personálu a modernizácia technického vybavenia. Zároveň máme štatút Školiaceho pracoviska pre študentov veterinárnej medicíny UVLF v Košiciach.

Na tejto internetovej stránke sa môžete oboznámiť so škálou našich služieb.

Veterinárna poliklinika disponuje čakárňou

Taktiež 2 ambulanciami, samostatnou sterilnou operačnou sálou, vlastným laboratóriom, RTG pracoviskom a hospitalizačnou miestnosťou. Pre svojich klientov má na parkovanie vyhradené vlastné priestranné parkovisko. Platby je možné realizovať aj platobnou kartou pomocou platobného terminálu.

Príjem pacientov (vrátane nových) prebieha priebežne, život ohrozujúce a bolestivé stavy majú  prednosť. Termín špecializovaného vyšetrenia (napr. RTG diagnostika na DBK, DLK, oftalmologické vyšetrenie, BAER, atď.) a operačných zákrokov je potrebné si dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Budova našej polikliniky

Dolnočermánska 23, Nitra

dog-separator

Náš personál

Poskytujeme pre Vás komplexné služby v najvyššej hodnote a bez kompromisov.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárny lekár

Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice (ukončenie s vyznamenaním, udelená Cena rektora) Členstvá v KVL SR, v odborných európskych veterinárnych spoločnostiach European Society of Veterinary ophthalmology (ESVO), East European Society of Veterinary ophthalmology (EESVO) a v Slovenskej ortopedickej a röntgenologickej spoločnosti veterinárnych lekárov špecializácia v oblasti veterinárnej oftalmológie Člen prezídia East European Society of Veterinary ophthalmology (EESVO) Člen redakčnej rady odborného veterinárskeho časopisu INFOVET Účasť na konferenciách, kurzoch a workshopoch z oblasti oftalmológie, röntgenológie a ortopédie na Slovensku i v zahraničí Publikačná činnosť v odborných veterinárnych časopisoch a rôznych kynologických periodikách Chovateľská stanica kólií Zelené tuje

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárny lekár

Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Atestácia I. stupňa (s udelenou písomnou pochvalou) Člen redakčnej rady odborného veterinárskeho časopisu INFOVET Účasť na domácich i zahraničných konferenciách, kurzoch, prednáškach, workshopoch z oblasti  dedičných chorôb a laboratórnej diagnostiky Dlhoročná prax v akreditovanom laboratóriu Publikačná činnosť v odbornom časopise Infovet, v kynologických periodikách, autorka prvej slovenskej pôvodnej monografie plemena Kólia dlhosrstá (2012) a knižnej publikácie História chovu dlhosrstých kóli, krátkosrstých kólií a šeltií na Slovensku (2020) Dlhoročný poradca chovu kólií na Slovensku Chovateľská stanica kólií Zelené tuje Ocenenia Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) za rozvoj slovenskej kynológie - bronzová (2013) a strieborná medaila (2018)

MVDr. Andrej Kelemen

Veterinárny lekár

Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice Členstvo v KVL SR Zameranie: interná medicína, chirurgia a ortopédia malých zvierat a veterinárna medicína koní Vlastník sučky Nemeckého prepeličiara a chovnej kobyly Slovenského teplokrvníka Člen Slovenskej jazdeckej federácie SJF Člen SAWRR- Slovenskej asociácie western ridingu a ródea

MVDr. Barbora Skokanová

Veterinárny lekár

Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice Členstvo v KVL SR Vlastník chovnej sučky plemena Nemecký prepeličiar, sučky pražského krysaříka (chovateľská stanica Cor Venandi) Aktívna účasť v poľovníckej kynológii, absolvovanie výstav a skúšok v tejto oblasti Členka klubu chovateľov poľovných sliedičov (KCHPS)

Ing. Juraj Števiar

Groomer

Absolvent  Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Medzinárodne certifikovaný psí tréner základnej poslušnosti Groomer - psí kaderník Handler - vystavovateľ na národných, medzinárodných, európskych a svetových výstavách psov Účasť na seminároch a workshopoch z oblasti  groomingu (úpravy srsti) a DogCoachingu (výcvik pozitívnym podmieňovaním)  

MVDr. Dominika Hutníková

Veterinárny lekár

Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice Členstvo v KVL SR Zameranie na internú medicínu a cytológiu Účasť na konferenciách, kurzoch a workshopoch

MVDr. Lucia Radošovská

Veterinárny lekár

Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno Člen KVL SR Účasť na konferenciách, kurzoch a workshopoch z oblasti z oblasti röntgenológie, dermatológie,  stomatológie Zameranie na oblasť veterinárnej stomatológie Absolvovaný kurz Dornovej metódy Publikačná činnosť v kynologických periodikách Majiteľka korytnačky Skajky, rodézskeho ridgebacka Tary (chovateľská stanica Irrungu) Členka chovateľskej rady SKCHR

Naša poliklinika

Myslíme v prvom rade na pohodlie našich klientov a ich miláčikov.