Komplexná diagnostika a terapia - Veterinárna poliklinika ALTHEA - Nitra Čermáň

Komplexná diagnostika a terapia

Sme moderná veterinárna klinika rodinného typu

Za každou úspešnou liečbou sa skrýva rýchle a kvalitné stanovenie presnej diagnózy. Preto spolu so sústavným vzdelávaním pracovníkov kliniky kladieme dôraz na kvalitné a moderné prístrojové vybavenie kliniky.

Laboratórne vyšetrenie

Nesmierne dôležitú súčasť vyšetrenia pacienta a to najmä v nejasných prípadoch tvorí kvalitné a rýchle laboratórne vyšetrenie. Naša klinika disponuje kvalitným a nadštandardne vybaveným laboratóriom, ktoré nám umožňuje mať výsledky mnohých vyšetrení do niekoľkých minút. Ich promptné získanie napomáha k presnej diagnóze a včasnej liečbe pacienta.

Zobrazovacie metódy

Ďalšiu súčasť kvalitnej diagnostiky predstavujú zobrazovacie metódy – teda USG (sonografia), RTG, zubné RTG, endoskopia (rigídna i flexibilná), EKG, ECHO (echokardiografia srdca) tlakomer.  Tieto prístroje tvoria nedeliteľnú súčasť našej veterinárnej praxe.

Oftalmológia

Vo veterinárnej poliklinike sa venujeme oku ako samostatnému celku, diagnostika očných ochorení zohráva u nás dôležitú pozíciu. Prístrojové vybavenie ako priamy oftalmoskop, nepriamy oftalmoskop, štrbinová lampa, tonometer, funduskamera, gonioskopické šošovky, očné USG,  oftalmologický operačný mikroskop, elektroretinografia atď. nám napomáhajú k diagnostike a následnej liečbe rôznych ochorení, ale i k preventívnym vyšetreniam na dedičné ochorenia oka. Okrem samotného vybavenia je prioritou je aj neustále vzdelávanie a pravidelná účasť na európskych oftalmologických vzdelávacích akciách.

Monitoring vitálnych funkcií

Počas operačných zákrokov monitorujeme pacientov prístrojom, ktorý sleduje životné funkcie (telesná teplota, krvný tlak, EKG, pulzná oxymetria, kapnografia). Ich sledovanie napomáha k bezpečnosti vedenia anestézie.

Operačné zákroky

V našej veterinárnej praxi vykonávame rôzne operačné zákroky na mäkkých a tvrdých tkanivách. Ich výkon prebieha v sterilnej operačnej miestnosti. Pri jednotlivých úkonoch využívame len vysoko kvalitné materiály a nástroje sterilizované pomocou kvalitného autoklávu. V prípade potreby vieme zabezpečiť dennú hospitalizáciu.

Dedičné ochorenia

Základným predpokladom úspešného chovu zvierat je odhalenie a následná eliminácia nositeľov rôznych dedičných ochorení. Prostredníctvom širokej palety diagnostických možností vykonávame mnohé klinické vyšetrenia so zameraním na vylúčenie dedičných anomálií, ako sú DBK, DLK,  luxácia pately, dedičné očné anomálie, hluchota atď. Pre genetické analýzy odoberáme vzorky biologického materiálu (stery, krv).

Potrebujete sa objednať?

Objednať sa môžete cez pracovné dni na čísle 037 7731755