Osobný prístup ku každému klientovi aj pacientovi

Jednou z priorít nášho pracoviska je byť klinikou rodinného typu, nakoľko práve len tento spôsob umožňuje  úzky a osobný kontakt s každým klientom a pacientom. Ten je dôležitý nielen pre upevnenie dôvery medzi lekárom a majiteľom, ale najmä u stálych klientov umožňuje mať dôkladný prehľad o zdravotnej anamnéze konkrétneho pacienta.

Nezanedbateľnú časť našej klientely tvoria referovaní pacienti od iných veterinárnych lekárov a taktiež chovatelia za účelom vyšetrení špecifických dedičných ochorení. Stavy vyžadujúce zvýšenú pozornosť sú na pracovisku konziliárne priebežne šetrené.  V prevencii, diagnostike i liečbe sa držíme svetových štandardov.

VIAC AKO 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

Základom nášho tímu sú veterinárni lekári s dlhoročnými skúsenosťami v liečbe spoločenských zvierat. Aktívne pristupujú k neustálemu vzdelávaniu a to prostredníctvom domácich i zahraničných kongresov, workshopov a stáží. Sú členmi viacerých domácich i zahraničných odborných spoločností. Všetci naši pracovníci sú majiteľmi spoločenských zvierat, čo im umožňuje sa lepšie vhĺbiť nielen do odbornej problematiky, ale aj pocitov majiteľa.

POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pacienti po operačnom výkone sa preberajú pod kontrolou veterinárneho lekára. Ak je to možné, snažíme sa o čo najrýchlejšie  ukončenie anestézie a to za prítomnosti majiteľa, aby zviera precitlo v jeho blízkosti. Ak je to nevyhnutné klinika zabezpečí dennú hospitalizáciu zvieraťa v samostatnej hospitalizačnej miestnosti s rôznymi veľkosťami hospitalizačných boxov.

PLATBA

Z dôvodu záujmu našich klientov o platby prostredníctvom platobného terminálu sme k tejto možnosti už dávnejšie pristúpili. Na našom pracovisku je možné platiť okrem hotovosti aj platobnými kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, EUROCARD, MAESTRO, ZBK.

POTREBUJETE SA OBJEDNAŤ?

Objednať sa môžete cez pracovné dni na čísle 037 7731755