Personál

MVDr. Pavol Zubrický

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárny lekár

MVDr. Stanislava Zubrická

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárny lekár

MVDr. Andrej Kelemen

MVDr. Andrej Kelemen

Veterinárny lekár

MVDr. Barbora Skokanová

MVDr. Barbora Skokanová

Veterinárny lekár

MVDr. Eva Schovancová

MVDr. Eva Schovancová

Veterinárny lekár

MVDr. Lucia Radošovská

MVDr. Lucia Radošovská

Veterinárny lekár