Personál

Anna Elmanová

Anna Elmanová

Veterinárna asistentka

MVDr. Anna Bartíková

MVDr. Anna Bartíková

Veterinárny lekár

MVDr. Natália Košíková

MVDr. Natália Košíková

veterinárny lekár

MVDr. Pavol Zubrický

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárny lekár

MVDr. Stanislava Zubrická

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárny lekár

MVDr. Lucia Radošovská

MVDr. Lucia Radošovská

Veterinárny lekár