Články

Umelý odchov šteniat a mačiat

Umelý odchov šteniat a mačiat je využívaný najmä pri osirelých mláďatách, alebo v situáciách kedy matka nemá dosť materského mlieka, má zdravotné problémy, či svoje mláďatá odvrhne. Ako doplnok popri kŕmení materským mliekom môže byť použitý pri slabších jedincoch v prvé dni po narodení. Umelý odchov  je časovo náročný úkon vyžadujúci si veľkú dávku trpezlivosti,...

Starostlivosť o šteniatka

Po pôrode musí chovateľ zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o sučku i o jej šteniatka. Konkrétne potreby sa odvíjajú od veku šteniatok, zdravotného stavu matky, či jej schopnosti sa o svoje potomstvo postarať. Starostlivosť o šteniatka tesne po narodení Tesne po narodení šteniatka je nutné pretrhnúť všetky plodové obaly (ak to matka neurobila). Po...

Portosystemický skrat (shunt) – PSS

Portosystemický skrat (shunt) – PSS je ochorenie pečene pri ktorom dochádza ku poruche cievnych ciest medzi portálnym a cievnym obehom. Pri tejto anomálii dochádza ku komunikácii ciev odvádzajúcich krv z brušnej dutiny so zadnou dutou žilou alebo nepárovou žilou, k teda k obchádzaniu pečene. Dôsledkom toho sa nefiltrovaná krv obsahujúca toxíny dostáva priamo do...

Streptokokové infekcie

Jednou z príčin, ktorá môže stáť za problémami s odchovom šteniat či mačiat je streptokoková infekcia. Podobne ako u ďalších ochoreniach infekčného pôvodu viažúcich sa k reprodukčnému aparátu, aj v tomto prípade sú zaznamenávané problémy s počatím, udržaním plodu, či mortalitou mláďat. Pôvodca Ochorenie je spôsobené baktériou Streptococcus canis (betahemolitický streptokok skupiny...

Pečeňová mikrovaskulárna dysplázia (HMD)

Pečeňová mikrovaskulárna dysplázia (HMD) je ochorenie pečene vyskytujúce sa prevažne u miniatúrnych plemien psov. Pečeň je orgán v ktorom prebieha viacero životne dôležitých procesov, medzi ktoré patrí detoxikácia, tvorba proteínov, skladovanie cukrov. Pečeň je silne pretkaná cievami – väčšími, ale i veľmi bohatou sieťou malinkých ciev. Všetky majú svoju nezastupiteľnú úlohu. Pečeňová artéria...

Herpesvírusová infekcia u psov

Herpesvírusová infekcia u psov patrí k ochoreniam o ktorých sa na verejnosti nezvykne až toľko hovoriť, ale o to väčší rešpekt budí u chovateľov. Ochorenie u psov je spôsobené herpesvírusom CaHV-1 patriacim do čeľade Herpesviridae.  Prenos ochorenia Vírus je vo vonkajšom prostredí relatívne málo odolný. K inaktivácii vírusu stačia bežné koncentrácie dezinfekčných prostriedkov....