herpesvírusová infekcia psov, herpes vírus, problémy s plodnosťou