Články

Pyometra sučky

Termín pyometra pochádza z gréckych slov pyon (hnis) a metra (maternica). Ako už napovedá samotný názov ochorenia, ide o prítomnosť hnisavej náplne vo vnútri maternice. Pyometra sučky patrí k najčastejším a zároveň najzávažnejším ochoreniam pohlavného aparátu sučiek. Hnisavý zápal maternice totiž predstavuje potencionálne život ohrozujúci stav. Úvod Pri pyometre sučiek je maternica naplnená hnisavým...