Články

Veterinárna oftalmológia

Veterinárna oftalmológia  je špecializovaným odborom veterinárnej medicíny zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou a liečbou ochorení  očí a ich okolia  u zvierat. Samotný výraz oftalmológia má grécky pôvod. Vychádza zo slov ofthalmos (oko) a logos (rozum), čo v preklade do slovenčiny znamená veda o oku.   História veterinárnej oftalmológie Veterinárna oftalmológia (veterinárne očné lekárstvo) nadväzuje na poznatky humánnej oftalmológie, ktorá...