— 11. JúLA 2018

Veterinárna oftalmológia

Veterinárna oftalmológia  je špecializovaným odborom veterinárnej medicíny zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou a liečbou ochorení  očí a ich okolia  u zvierat. Samotný výraz oftalmológia má grécky pôvod. Vychádza zo slov ofthalmos (oko) a logos (rozum), čo v preklade do slovenčiny znamená veda o oku.  

História veterinárnej oftalmológie

Veterinárna oftalmológia (veterinárne očné lekárstvo) nadväzuje na poznatky humánnej oftalmológie, ktorá patrí k najstarším lekárskym disciplínam. Jej história siaha až do obdobia spred nášho letopočtu. Očné operácie u ľudí posmína už  Kódex z Hammurabi (Babylonský právny kódex starovekej Mezopotámie), samozrejme úroveň ich výkonu bola odrazom vtedajšieho poznania. Poznatky z oblasti očného lekárstva boli v priebehu dejín často dopredu posúvané práve na základe štúdia anatómie a fyziológie oka zvierat.

Vývoj špecializovanej veterinárnej oftalmológie nastával postupne až v novodobej histórii, najmä s väčším rozvojom veterinárnej medicíny ako samostatného celku. Jej vznik sa datuje do konca 19. storočia, do súčasnej podoby sa začínala dostávať od začiatku 60. rokov 20. storočia. Od čias svojho zrodu po dnešnú dobu prešla veterinárna oftalmológia enormnou premenou. K jej rozvoju výrazne napomohlo aj zavedenie neinvazívnych zobrazovacích metód špecifických pre diagnostiku zvierat. Veterinárna oftalmológia je v súčasnosti samostatným odborom s veľkými nárokmi tak na kvalitu vedomostí samotného veterinárneho lekára, ako i na kvalitu vybavenia jeho veterinárnej praxe.

Vyšetrenia

Vyšetrenia očí u zvierat predstavujú jeden zo základných aspektov veterinárnej starostlivosti. Podobne ako ľudia, aj štvornohí miláčikovia trpia rôznymi očnými ochoreniami. A strata zraku má nesporný dosah na ich život – na pracovné  alebo športové využitie, pohodu, či celkové vnímanie kvality života. Včasným oftalmologickým vyšetrením dokážeme skoro zachytiť očné ochorenie a v mnohých prípadoch tým predídeme nezvratným zmenám na očiach.

veterinárna oftalmológia

Pri oftalmologickom klinickom vyšetrení veterinárny lekár vyšetruje nielen oko, ale posudzuje zdravotný stav  vždy celkovo. Ochorenia očí totiž nemusia byť len prejavom anomálie samotného oka, ale aj odrazom niektorého systémového ochorenia. Nezastupiteľnú úlohu pri diagnostike ochorenia zohráva majiteľ, keďže práve hodnoverné anamnestické údaje dokážu naviesť veterinárneho lekára správnym smerom.

Na posúdenie stavu jednotlivých štruktúr oka a jeho adnexov sa využíva  celá skupina špecializovaného prístrojového vybavenia ako je biomikroskop, priamy a nepriamy oftalmoskop, tonometer, funduskamera, gonioskopické šošovky, elektroretinografia, PLR, či očná ultrasonografia. Vyšetrenie pomocou spomínaných prístrojov zvieratá nebolí. Väčšinu vyšetrení vykonávame pri plnom vedomí. Okrem toho je samozrejme nesmierne dôležité samotné adspekčné vyšetrenie na posúdenie prítomnosti výtokov, zápalu, cudzích predmetov, chrást, novotvarov atď. Skladačku potrebných informácii môžu doplňovať aj  výsledky z vyšetrenia pomocou rôznych farbiacich techník, laboratórnych vyšetrení, posúdenia množstva produkovaných sĺz, či neurooftalmologického vyšetrenia atď. Len na základe stanovenia správnej diagnózy je možné navrhnúť a následne zahájiť vhodnú liečbu vo forme konzervatívnej terapie alebo chirurgického riešenia.

Na označenie diagnóz, klinických prejavov, vyšetrovacích metód atď sú využívané špecifické odborné pojmy.

Prevencia

Okrem liečby už postihnutých zvierat dáva veterinárna oftalmológia veľký dôraz aj na prevenciu. Kľúčovú úlohu zohráva v chove čistokrvných psov a mačiek a to najmä u predisponovaných plemien. Samozrejme to vyžaduje potrebu hlbokého poznania nielen jednotlivých dedičných ochorení, ale aj veľmi široký prehľad o jednotlivých plemenách a ich sklonoch ku konkrétnym anomáliám.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Publikované v časopise Pes a Mačka 5/2018 pod názvom Veterinárna oftalmológia