Elektroretinografia (ERG) - Veterinárna poliklinika ALTHEA - Nitra Čermáň