— 1. MARCA 2018

Elektroretinografia (ERG)

Elektroretinografia (ERG) je špecifická diagnostická metóda využívaná v diagnostike očného lekárstva. Výsledok absolvovaného vyšetrenia dáva spoľahlivé informácie ohľadne funkčnosti sietnice.  Vo veterinárnej medicíne sa využíva najmä pri stratách zraku zvierat, či pred operáciou katarakty.

Popis elektroretinografie (ERG)

Elektroretinografia (ERG) je veľmi špecifické vyšetrenie, ktoré významnou mierou vie poskytnúť informácie o funkčnosti sietnice. Metóda je neinvazívna a nebolestivá. Pri vyšetrení je možné postupovať podľa  viacerých doporučených protokolov, avšak vždy s nutnosťou uvedenia zvieraťa do celkovej anestézy. To je nutné kvôli vylúčeniu všetkých rušivých momentov nepriaznivo vplývajúcich na elektroretinogram a pre dosiahnutie vierohodných výstupov.

Vyšetrenie sa robí v tmavej miestnosti po predchádzajúcom privyknutí psa alebo mačky na tmu. Sietnica je následne stimulovaná svetelným signálom a pomocou elektród  je zachytávaná jej reakcia. Pomocou tohto zariadenia sú zaznamenávané elektrické potenciály vznikajúce v sietnici prostredníctvom svetla rôznej intenzity a dĺžky. Výsledkom je elektroretinogram, ktorý zaznamenáva stimuly fotoreceptorov vo forme krivky.

elektroretinografia (erg), u psov, mačiek, diagnostika slepoty, poruchy zraku, veterinárne očné vyšetrenie, diagnostika funkčnosti sietnice

Význam elektroretinografie (ERG)

Elektroretinografia (ERG) poskytuje informácie o funkcii jednotlivých typov retinálnych buniek. Využíva sa ako doplnkové vyšetrenie s kľúčovým postavením pri niektorých poruchách zraku a poskytuje spoľahlivé posúdenie  stavu sietnice a jej funkčnosti. Vo veterinárnej medicíne sa najčastejšie k tomuto vyšetreniu pristupuje pri postupnej strate zraku (napríklad progresívna retinálna atrofia) alebo naopak náhlom oslepnutí zvieraťa (napr. SARD) bez zjavných oftalmologických abnormalít. Kedže vyvolávajúcich príčin takýchto stavov môže byť mnoho, dôležité je v rámci diferenciálnej diagnostiky posúdenie funkčnosti sietnice.

U predisponovaných plemien psov umožňuje  včasnú oftalmologickú diagnostiku dedičných porúch sietnice ešte pred rozvojom klinických príznakov (napr. dystrofie sietnice).

Elektroretinografia (ERG) je vysoko odporúčaná pred plánovanými operáciami katarakty vrámci predoperačného vyšetrenia. Pri rozvinutom šedom zákale totiž nie je možné posúdenie očných štruktúr zadného segmentu oka. Bez tejto informácie však nie je možné dopredu vedieť, či bude mať zviera po operácii šancu opäť vidieť alebo nie. Ak je totiž sietnica nefukčná, odstránenie katarakty nenapomôže prinavrátiť zrak. Práve preto je pred zvažovaním operácie katakarty dôležité absolvovať elektroretinografiu (ERG).

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Nitra

www.veterinanitra.sk