— 1. MARCA 2018

Elektroretinografia (ERG)

Elektroretinografia (ERG) je špecifická diagnostická metóda využívaná v diagnostike očného lekárstva. Výsledok absolvovaného vyšetrenia dáva spoľahlivé informácie ohľadne funkčnosti sietnice.  Vo veterinárnej medicíne sa využíva najmä pri stratách zraku zvierat, či pred operáciou katarakty.

Popis elektroretinografie (ERG)

Elektroretinografia (ERG) je veľmi špecifické vyšetrenie, ktoré významnou mierou vie poskytnúť informácie o funkčnosti sietnice. Metóda je neinvazívna a nebolestivá. Pri vyšetrení sa postupuje podľa  viacerých doporučených protokolov, avšak vždy s nutnosťou uvedenia zvieraťa do celkovej anestézy. To je nutné kvôli vylúčeniu všetkých rušivých momentov nepriaznivo vplývajúcich na elektroretinogram a pre dosiahnutie vierohodných výstupov.

Vyšetrenie sa robí v tmavej miestnosti po predchádzajúcom privyknutí psa alebo mačky na tmu. Sietnicu oftlamológ stimuluje svetelným signálom a pomocou elektród  zachytáva jej reakcie. Pomocou tohto zariadenia zaznamenávame elektrické potenciály vznikajúce v sietnici prostredníctvom svetla rôznej intenzity a dĺžky. Výsledkom je elektroretinogram, ktorý zaznamenáva stimuly fotoreceptorov vo forme krivky.

elektroretinografia (erg), u psov, mačiek, diagnostika slepoty, poruchy zraku, veterinárne očné vyšetrenie, diagnostika funkčnosti sietnice

Význam elektroretinografie (ERG)

Elektroretinografia (ERG) poskytuje informácie o funkcii jednotlivých typov retinálnych buniek. Využíva sa ako doplnkové vyšetrenie s kľúčovým postavením pri niektorých poruchách zraku a poskytuje spoľahlivé posúdenie  stavu sietnice a jej funkčnosti. Vo veterinárnej medicíne sa najčastejšie k tomuto vyšetreniu pristupuje pri postupnej strate zraku (napríklad progresívna retinálna atrofia) alebo naopak náhlom oslepnutí zvieraťa (napr. SARD) bez zjavných oftalmologických abnormalít. Kedže vyvolávajúcich príčin takýchto stavov môže byť mnoho,  posúdenie funkčnosti sietnice zohráva významnú rolu.

U predisponovaných plemien psov umožňuje  včasnú oftalmologickú diagnostiku dedičných porúch sietnice ešte pred rozvojom klinických príznakov (napr. dystrofie sietnice).

Elektroretinografiu (ERG) odporúčame absolvovať pred plánovanou operáciiou katarakty v rámci predoperačného vyšetrenia. Pri rozvinutom šedom zákale totiž nemožno posúdiť očné štruktúry zadného segmentu oka a ich funkčnosť. Bez tejto informácie však operatér nemôže dopredu vedieť, či bude mať zviera po operácii šancu opäť vidieť alebo nie. Preto v takomto prípade  posudzuje veterinárny oftalmológ funčnosť sietnice pomocou ERG.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Nitra

www.veterinanitra.sk