Články

Perzistentná pupilárna membrána

Perzistentná pupilárna membrána predstavuje pozostatok fetálneho mezodermálneho tkaniva, ktoré  počas embryonálneho vývoja zodpovedá za výživu vyvíjajúcej sa šošovky. Pri psoch spravidla atrofuje do 6 týždňov veku života. Jej pretrvávanie sa môže prezentovať veľmi variabilne, od klinicky bezvýznamných stavov až po poruchy videnia, či rozvoj katarakty vo vyššom veku.  Perzistentná pupilárna membrána Pupilárna...