Články

Endoskopické vyšetrenie

Endoskopické vyšetrenie predstavuje veľmi šetrnú vyšetrovaciu metódu, ktorá zavedením optického prístroja (endoskopu) do rôznych vnútorných telesných dutín umožňuje ich dôkladné prehliadnutie. Aj keď sa väčšinou využíva na diagnostické účely, v niektorých prípadoch je možné priamo pri endoskopii vykonať aj terapeutické úkony. Význam a využitie endoskopie vo veterinárnej medicíne neustále rastie. Podľa typu endoskopu rozoznávame...