— 14. OKTóBRA 2017

Endoskopické vyšetrenie

Endoskopické vyšetrenie predstavuje veľmi šetrnú vyšetrovaciu metódu, ktorá zavedením optického prístroja (endoskopu) do rôznych vnútorných telesných dutín umožňuje ich dôkladné prehliadnutie. Aj keď sa väčšinou využíva na diagnostické účely, v niektorých prípadoch je možné priamo pri endoskopii vykonať aj terapeutické úkony. Význam a využitie endoskopie vo veterinárnej medicíne neustále rastie.

endoskopia vo veterine

cudzí predmet v žalúdka psa

Podľa typu endoskopu rozoznávame rigídnu a flexibilnú endoskopiu. Obe majú vo veterinárnej medicíne svoje špecifické využitie. U psov a mačiek je endoskopické vyšetrenie najčastejšie využívané najmä k prehliadke tráviaceho aparátu., či dolných dýchacích ciest pomocou flexibilného endoskopu. Rigídny endoskop je zase využívaný napr. pri vyšetrení kĺbov, hrudníka, močových ciest a podobne.

Na konci endoskopu je možné umiestniť kameru, pomocou ktorej je možné sledovať patologické zmeny na monitore nielen človeku vykonávajúcemu endoskopiu, ale celému tímu. To spolu s výrazne zväčšenou vizuálizáciou napomáha v kvalite diagnostiky.

Využitie vo veterinárnej medicíne

Význam endoskopického vyšetrenia neustále rastie aj vo veterinárnej medicíne. Využívané býva v nasledovných oblastiach:

  • Endoskopia gastrointestinálneho traktu (ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, kolonoskopia)
  • Endoskopia dýchacích ciest (rhinoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia)
  • Endoskopia močových a pohlavných ciest (cystoskopia, uretroskopia, vaginoskopia)
  • Abdominálna endoskopia (laparoskopia)
  • Artroskopia

prehltnutý cudzí predmet u psa

Výhody endoskopického vyšetrenia

Okrem samotnej diagnostiky je v určitých prípadoch možné aj vykonať niektoré terapeutické  úkony, napr. odoberať bioptické vzorky na histopatologické vyšetrenie, odstrániť cudzie telesá, polypy alebo malé nádory. Tento typ endoskopie sa nazýva intervenčná endoskopia. Vysoko efektívna je najmä pri získavaní cudzích telies zo žalúdka.

endoskopické vybratie
3 ročná sučka Maďarskej vyžle Bessi bola na ambulanciu predvedená nakoľko pri hre nešťastnou náhodou prehltla loptičku. Po RTG diagnostike sme pristúpili k endoskopickému vyšetreniu, pri ktorom bol cudzí predmet zo žalúdka vybratý.

endoskopické vyšetrenie pes

Veľkou devízou endoskopie teda je, že poskytuje nechirurgickú možnosť diagnostiky a liečby rôznych chorobných stavov. Aj keď samotný zákrok je vykonávaný v celkovej anestézii, predstavuje svojim minimálne invazívnym prístupom veľký benefit pre štvornohého miláčika i jeho majiteľa. Pri endoskopii sa totiž skracuje čas anestézie a aj samotné zotavenie po zákroku je rýchlejšie.

MVDr. Pavol Zubrický 
Veterinárna poliklinika Althea