— 13. APRíLA 2016

Starostlivosť o šteniatka

Po pôrode musí chovateľ zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o sučku i o jej šteniatka. Konkrétne potreby sa odvíjajú od veku šteniatok, zdravotného stavu matky, či jej schopnosti sa o svoje potomstvo postarať.

Starostlivosť o šteniatka tesne po narodení

Tesne po narodení šteniatka je nutné pretrhnúť všetky plodové obaly (ak to matka neurobila). Po vybratí šteniatka z obalov cca 2 cm od pupka podviažeme pupočnú šnúru nitkou a následne pupočnú šnúru za podviazaním prestrihneme, pahýľ môžeme prestreknúť dezinfekčným prípravkom. V ďalšom kroku je dôležité jednak osušenie šteniatka a tiež odsatie plodových vôd z jeho dýchacích ciest. Sušenie vykonávame jemným trením telíčka suchou a čistou handrou. Môžeme použiť aj fén s teplým vzduchom (pozor na fény s príliš horúcim vzduchom). Odstránenie plodových vôd z dýchacích ciest je najvhodnejšie vykonať pomocou odsávačky hlienov, no použiť môžeme aj sterilnú striekačku. Množstvo plodových vôd v dýchacích cestách je individuálne a tak treba k tomu aj pristupovať. Odsávanie a sušenie robíme na „striedačku“. Stimuláciu dýchania je možné vykonať aj pevným uchopením šteňaťa a jemným hojdaním dole hlavou.

Starostlivosť o šteniatka

Kŕmenie novonarodených šteniatok

Keď je šteniatko už suché a má odstránené hlieny, snažíme sa ho priložiť ku struku na prvé nacicanie. Prikladáme ho len vtedy, pokiaľ sučka nemá pôrodné sťahy. Pokiaľ samé nevie struk uchytiť, jemne mu jednou rukou pootvoríme papuľku a druhou uchytíme struk tak, aby sa šteniatko prisalo. Pri slabšom šteniatku treba na tento úkon veľmi veľa trpezlivosti. Niekedy je potrebné použiť aj sušené mliečko a v niektorých prípadoch aj napriek všetkým snahám nie je chovateľ úspešný. Pokiaľ nie sú s kŕmením problémy, odporúča sa interval od posledného napapania po ďalšie nakŕmenie v intervale 2 hodiny. Pri výskyte problémov, treba k tomu pristupovať individuálne.

Sledovanie vylučovania smolky

Okrem dobrého príjmu mlieka je rovnako dôležitý aj odchod smolky (trus novorodenca). Preto vždy po napapaní je potrebné dozrieť, aby sučka vylízala šteniatkam brušká a zadočky. V prípade, ak tak nerobí, treba to pomocou v teplej vode namočenej handričke urobiť za ňu. Niekedy pomôže presvedčiť sučku na vylizovanie jemné natretie bruška teplou cukrovou vodou.

Zdravotná prehliadka

Po narodení je potrebné prekontrolovať zdravotný stav šteniat, vylúčiť prítomnosť vrodených a vývojových chýb (napr. výskyt rázštepu v dutine ústnej alebo na chrbtici, chýbanie análneho otvoru, silné predkusy a podkusy, hydrocefalus, či iné deformity). V prípade, ak sa Vám niečo nezdá, skonzultujte to radšej so svojím veterinárnym lekárom.

Zabezpečenie optimálnej teploty prostredia

Jednou z najdôležitejších vecí v prvých dňoch života šteniat je zabezpečenie vhodnej teploty prostredia a to pomocou tepelného zdroja. Zo začiatku je výborná aj elektrická poduška. Šteniatka musia byť v suchu a v teple. Naopak, v čase tropických horúčav treba tepelný zdroj vypnúť.  Matka so šteniatkami by mala mať zabezpečené teplé a kľudné miesto so stálym dohľadom.

Starostlivosť o šteniatka po narodení

Kontrola denných prírastkov

Veľmi prospešné je šteniatka v prvé dni vážiť, nakoľko stagnácia alebo pokles hmotnosti nám môžu poukázať na problémy. Čím skôr ich zachytíme, tým je väčšia šanca ich prekonať. Prvé váženie vykonáme hneď po narodení, v ďalšie dni pokračujeme, pokiaľ je to možné, približne v ten istý čas 1x denne. Do týždňa života by sa mala pôrodná hmotnosť šteniatka zdvojnásobiť. Samozrejme každé plemeno, dokonca každá línia môže mať svoje špecifiká rastu, na veľkosť denného prírastku jednoznačne vplýva početnosť šteniat vo vrhu a množstvo mlieka u sučky. Denné prírastky na hmotnosti nám poukazujú však na to, že vývoj šteniat je v poriadku.

Starostlivosť o šteniatka v čase odstavu

Približne od tretieho – štvrtého týždňa života šteniat (v závislosti od množstva mlieka, ktoré má ich matka) ich postupne začíname priúčať k príjmu potravy z misky. Forma tohto krmiva je zo začiatku tekutá. Osvedčilo sa podávanie rozmočených rozmixovaných granúl určených na tento účel s troškou sušeného mlieka, no receptúry chovateľov môžu mať špecifiká. Strava musí mať teplotu tela. Zo začiatku je to len oboznamovanie šteniat s ich vlastnými schopnosťami. Viac krmiva je na nich samotných, ako v ich brušku. Dokrmovanie spočiatku robíme pred samotným príjmom materského mlieka, ktorým vždy kŕmenie zakončíme.

Časom malinkými krokmi sa podiel chovateľom dodávanej potravy zvyšuje a naopak podiel materského mlieka znižuje. Podobne forma stravy sa postupne zahusťuje. Šteniatka, ktoré sú už dokrmované, musia mať k dispozícii samozrejme vodu. Všetky zmeny musia byť robené pomaly a postupne, pretože šteniatka veľmi citlivo reagujú na každú nevhodnú dietetickú záťaž. Prechod robíme postupne a s ohľadom aj na samotnú matku, aby sme predišli mastitíde.  Prikrmujeme len vysoko kvalitnou stravou, je to rozhodujúce pre celý život zvieraťa.

Odčervenia a vakcinácie

Okrem tejto starostlivosti je potrebné myslieť na odčervenie a vakcináciu, tak aby v čase odberu mali šteniatka za sebou už 3 odčervenia (2, 4 a 8 týždeň) a 1 vakcináciu proti základným ochoreniam. Dôležitou súčasťou starostlivosti je samozrejme aj dobrá socializácia u chovateľa.

Autor: MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna poliklinika Althea

Fotografie: Mgr. D. Vargová- Bernewa´s kennel,   a Dr. Pavol Zubrický Zelené tuje

Spracované podľa kapitoly Starostlivosť o  šteniatka v publikácii Kólia dlhosrstá – monigrafia plemena.