— 27. APRíLA 2018

Glaukóm u psa a mačky

 

Glaukóm, známy tiež pod názvom zelený zákal  je označenie stavu, pri ktorom vplyvom patologicky zvýšeného vnútroočného tlaku dochádza k deštrukcii sietnice a zrakového nervu. Často vedie k bolestivosti, poruchám zraku, až k slepote. Glaukóm u psa a mačky vzniká pri narušení rovnováhy medzi tvorbou a odtokom očnej komorovej tekutiny. Jej hromadením v prednom segmente dochádza k zvýšeniu vnútroočného tlaku, čím môžu vznikať ireverzibilné zmeny. Glaukóm je častejší u psa, no postihuje i mačky.

Klasifikácia glaukómu 

Glaukóm u psa a mačky klasifikujeme podľa viacerých aspektov a to podľa etiológie, zhodnotenia iridokorneálneho uhla, formy priebehu, či štádia. Zriedkavo sa môže zviera s glaukómom už narodiť, v takom prípade hovoríme o vrodenom (kongenitálnom) glaukóme. Väčšina prípadov je však získaného charakteru s postupným rozvojom stavu.  Podľa príčiny vzniku klasifikujeme glaukóm na  primárny a sekundárny.

Primárny glaukóm u psa a mačky

Primárny glaukóm vzniká na dedičnom základe, nie je vyvolaný iným ochorením. Postihuje obe oči. Primárny glaukóm delíme na základe posúdenia iridokorneálneho uhla na primárny glaukóm s otvoreným uhlom a so zatvoreným uhlom. Častejšie sa vyskytuje primárny glaukóm so zatvoreným uhlom. Vyznačuje sa veľmi rýchlym nástupom, vznikom náhlej slepoty  a intenzívnou bolestivosťou. Postihuje plemená ako  napr. americký kokeršpaniel, sibírsky husky, flat coated retriever, labradorský retriever, samojed, baset atď. Naopak primárny glaukóm s otvoreným uhlom vzniká postupne a bez výraznej bolestivosti. Vyskytuje sa u psích plemien ako Malý hrubosrstý vendénsky baset, beagle, nórsky losí pes, u mačiek najmä u Barmskej a siamskej mačky.

Sekundárny glaukóm u psa a mačky

Sekundárny glaukóm vzniká v dôsledku iného ochorenia oka (napr. luxácia šošovky, uveitída, úrazy oka), alebo celkového  ochorenia (systémová artériálna hypertenzia, atď). Patrí k najčastejšie sa vyskytujúcemu typu glaukómu u psov i mačiek (u mačiek najčastejšie v dôsledku chronickej uveitídy alebo vnútroočnej neoplázie). Môže postihovať jedno i obe oči zároveň. Podľa iridokorneálneho uhla aj u sekundárneho glaukómu rozoznávame typ s uzavretým uhlom a otvoreným uhlom.

glaukóm u psa a mačky, zvýšený očný tlak

Klinické príznaky glaukómu

Pri glaukóme môžeme často pozorovať príznaky ako silná bolestivosť, vysoký vnútroočný tlak, začervenanie spojiviek a bielka, zväčšenie očného bulbu, rozšírené na svetlo nereagujúce  pupily, poruchy videnia až slepotu. Zvieratá v dôsledku bolestivosti môžu reagovať zmenou správania, s rôznou prezentáciou  od apatie, strachu až po  prejav agresivity. Porucha zraku, či slepota sa môžu vyvinúť veľmi rýchlo, ale v iných prípadoch nastupuje plýživo. Spektrum a priebeh klinických prejavov sa odvíja od typu glaukómu, od iných ochorení oka alebo systémových ochorení a od formy priebehu ochorenia (akútny, chronický priebeh).

zelený zákal u psa a mačky, meranie tlakuOkrem samotnej tonometrie je pri glaukóme dôležité aj gonioskopické vyšetrenie.

Diagnostika glaukómu

Pri podozrení na glaukóm u psa a mačky sa pomocou tonometra meria hodnota vnútroočného tlaku. Jeho fyziologické rozmedzie sa odvíja od druhu zvieraťa, veku ale aj typu prístroja, ktorým je vyšetrenie prevádzané. Okrem potvrdenia glaukómu uskutočňujeme aj ďalšie dôležité vyšetrenia, ktoré pomôžu posúdiť iridokorneálny uhol a prednú ciliárnu štrbinu. Práve na základe gonioskopie je možné glaukóm klasifikovať a následne navrhnúť vhodnú terapiu.

Posudzujeme nielen predný, ale i zadný segment oka (zhodnotenie miery poškodenia zrakového nervu a sietnice) prostredníctvom priamej i nepriamej oftalmoskopie. Ak došlo k poškodeniu sietnice, vhodnou diagnostickou pomôckou na zhodnotenie funkčnosti sietnice je elektroretinografia (ERG). V indikovaných prípadoch sa vykonáva Schirmerov test, či ofarbenie rohovky na vylúčenie jej poškodenia. Ultrasonografickým vyšetrením očného bulbu odhaľujeme ďalšie abnormality oka. Pri sekundárnom type glaukómu s podozrením na niektoré systematické ochorenie sa vykonávajú aj ďalšie vyšetrenia (biochémia, hematológia atď),  vedúce k odhaleniu a následnej liečbe vyvolávajúcej príčiny.

Terapia glaukómu u psa a mačky

Terapeutický postup riešenia zeleného zákalu u psa a mačky je závislý od typu a príčiny glaukómu. V prípade, ak bol vyvolaný iným ochorením, liečbu okrem znižovania vnútroočného tlaku a odstránenia bolestivosti  smerujeme k riešeniu hlavnej vyvolávajúcej príčiny.

Terapiu je potrebné zahájiť čím skôr, aby sa nerozvinuli ireverzibilné zmeny. Znižovanie tlaku sa väčšinou vykonáva medikamentóznou liečbou vo forme očných kvapiek, k dispozícii sú viaceré typy účinných látok. Pri ich nasadení pravidelne kontrolujeme vnútroočný tlak tonometrom na potvrdenie účinnosti liečby. Chirurgické techniky pomocou všívania katetru na odvádzanie komorovej tekutiny, ako aj laserová terapia sú vo veterinárnej  praxi spojené s viacerými komplikáciami. Preto v závažných prípadoch, alebo ak nedochádza k požadovanému terapeutickému efektu pomocou kvapiek, pristupuje sa často k umŕtveniu alebo enukleácii očného bulbu.

MVDr. Pavol Zubrický

Foto: autor

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Článok pod názvom Glaukóm u psa a mačky vyšiel v časopise PES a MAČKA 4/2018