Články

Pečeňová mikrovaskulárna dysplázia (HMD)

Pečeňová mikrovaskulárna dysplázia (HMD) je ochorenie pečene vyskytujúce sa prevažne u miniatúrnych plemien psov. Pečeň je orgán v ktorom prebieha viacero životne dôležitých procesov, medzi ktoré patrí detoxikácia, tvorba proteínov, skladovanie cukrov. Pečeň je silne pretkaná cievami – väčšími, ale i veľmi bohatou sieťou malinkých ciev. Všetky majú svoju nezastupiteľnú úlohu. Pečeňová artéria...

Herpesvírusová infekcia u psov

Herpesvírusová infekcia u psov patrí k ochoreniam o ktorých sa na verejnosti nezvykne až toľko hovoriť, ale o to väčší rešpekt budí u chovateľov. Ochorenie u psov je spôsobené herpesvírusom CaHV-1 patriacim do čeľade Herpesviridae.  Prenos ochorenia Vírus je vo vonkajšom prostredí relatívne málo odolný. K inaktivácii vírusu stačia bežné koncentrácie dezinfekčných prostriedkov....

Spondylóza psa

Spondylóza psa (lat. spondylosis deformans)  je degeneratívne ochorenie chrbtice, pri ktorom dochádza k tvorbe osteofytov (kostných výrastkov) najmä na ventrálnej (spodnej) a laterálnej (bočnej) strane tela stavcov. Osteofyty sa môžu časom spájať a vytvárať premostenia ventrálnych medzistavcových priestorov, čo v konečnom dôsledku vedie k zrastaniu stavcov, zníženiu pohyblivosti a bolestivosti chrbtice. Orientačný...

Kryptorchizmus u psov

Kryptorchizmus je lekársky termín odvodený z gréckych slov kryptos (skrytý) a orchis (semenník). Označuje nezostúpenie jedného alebo oboch semenníkov do miešku. Kryptorchizmus sa u psov vyskytuje pomerne často. Diagnostika Semenníky sa u psov samčieho pohlavia vyvíjajú v brušnej dutine a až po ich narodení začína postup zostupovania semenníkov cez inguinálny (slabinový) kanál...

Ochorenia oka kólií a šeltií

U kólií a šeltií je potrebné venovať zväčšenú pozornosť niektorým dedičným očným ochoreniam. Najčastejšie diagnostikované ochorenia oka u kólií a šeltií  sú očná anomália kólií (CEA), progresívna atrofia sietnice (PRA), katarakta, permanentná pupilárna membrána (PPM) a anomálie v raste rias. Očná anomália kólií Spomedzi ochorení oka u kólií a šeltií je najtypickejšou...

Pôrod sučky

Väčšina pôrodov prebieha prirodzene a bez väčších komplikácií. No každý organizmus je individuálny a tiež každá situácia môže byť iná aj u tej istej sučky. Preto treba príprave i priebehu pôrodu venovať patričnú pozornosť. Pôrod sučky by mal prebiehať v kľudnom prostredí bez akýchkoľvek rušivých vnemov. Príznaky blížiaceho sa pôrodu Najvhodnejšie je, ak pri...

Laboratórne vyšetrenia

Do pozornosti dávame nadštandardné laboratórne vyšetrenia, ktoré ponúkame pre zabezpečenie kvalitnej diagnostiky vo veterinárnej medicíne. Prevažnú časť skúšok vykonávame priamo na klinike vo vlstnom laboratóriu s výsledkom do pár minút. Niektoré posielame do špecializovaných laboratórií na Slovensku i v zahraničí. Laboratórne vyšetrenie vo vlastnom laboratóriu hematologické vyšetrenie krvi (HCT, RBC, HGB, MCV, MCH,...

BAER test

Na diagnostiku hluchoty sa používa tzv. BAER test (Brain-stem Audio Evocated Responzes). Pomocou tohto elektrodiagnostického prístroja je možné odhaliť prípadné sluchové postihnutie. Pristupuje sa k nemu preventívne z chovateľských dôvodov u predisponovaných plemien, alebo pri podozrení na poruchu sluchu. BAER test – princíp vyšetrenia Princípom vyšetrenia je snímanie elektrických potenciálov pomocou elektród prístroja zavedených na...

Popôrodná starostlivosť o sučku

V čase po narodení šteniatok je zvýšená potreba starostlivosti nielen o šteniatka a ich zdravý vývoj, ale aj o ich matku. Kvalitná popôrodná starostlivosť o sučku zohráva nesmierne dôležitú rolu.  Gravidita i samotný pôrod sú výraznou záťažou na organizmus. Preto sučke musíme okrem pokoja zabezpečiť kvalitné kŕmenie a odsledovať akékoľvek – aj...

Degeneratívna myelopatia u psov (DM)

V poslednej dobe je ochorenie s názvom degeneratívna myelopatia skloňovaná medzi majiteľmi a chovateľmi niektorých plemien vo výrazne vyššej miere ako kedykoľvek predtým. Aj keď bola na základe klinických prejavov prvý krát popísaná už v roku 1973, k jej bližšiemu poznaniu, ale aj k rozbehnutiu väčších diskusií prispelo až nedávne objavenie mutácie...