— 25. JúLA 2016

Von Willebrandova choroba u psov

Von Willebrandova choroba u psov je porucha zrážanlivosti krvi spôsobená nedostatkom alebo kvalitatívnym defektom von Willebrandovho faktoru. Tento plazmatický glykoprotein je nevyhnutný v procese hemokoagulácie. Pri jeho nedostatku alebo poškodení dochádza k abnormálnemu krvácaniu rôznej závažnosti – od miernych prejavov až po stavy ohrozenia života.

Typy, plemenná predispozícia

Von Willebrandova choroba u psov sa može vyskytnúť  u každého plemena, ale  niektoré  sú ochorením zaťažené viac.  Ochorenie ma dedičný základ, pričom rovnakou mierou môže postihnúť obe pohlavia. Rozoznávame 3 základné typy s ďaľšími subtypmi vom Willebrandovej choroby.

typ 1 – porucha zrážanlivosti krvi spôsobená zníženou hladinou von Willebradovho faktoru. Pri tejto forme sú príznaky ochorenia zväčša veľmi mierne a nemusia byť majiteľom ani spozorované. Bol zaznamenaný napr. u dobrmanov, erdelteriérov, Welsh Corgi Pembroke, pudlov, rotvajlerov, bernských salašnických psov, kerry blue teriérov, papillonov, malých bradáčov, nemeckých ovčiakov, basetov.

typ 2 – porucha zrážanlivosti spôsobená kvalitatívnym defektom von Willebrandovho faktoru. Prejav ochorenia je mierny, tento typ bol zaznamenaný napr. u nemeckých drsnosrstých a krátkosrstých stavačov.

typ 3 – ťažká forma ochorenia pri ktorom vom Willebrandov faktor úplne chýba. Vedie k závažným krvácaniam s ohrozením na živote. Vyskytuje sa u plemien ako škótsky teriér, šeltia, kooikerhondje.

Klinické príznaky

Von Willebrandova choroba u psov môže u postihnutých jedincov prebiehať bez symtómov. Klinické prejavy sú u väčšiny  psov pozorované až  po chirurgických zákrokoch, či úrazoch.  Menej časté býva spontánne krvácanie z nosa, ďasien, ale tiež žalúdka, čriev (čierna stolica), ale krv môže byť prítomná aj v moči, v kĺboch.  Pozorované môžu byť hematómy. Po operačných zákrokoch a úrazoch je krvácanie výraznejšie a dlhšie trvajúce. Sučky pri háraní nadmerne krvácajú. Príznaky môžu byť veľmi variabilné s rôznou závažnosťou. Nebezpečenstvo ochorenia spočíva v riziku vykrvácania po operáciách, či poraneniach. K vom Willebrandovej chorobe môže byť niekedy pridružená aj hypotyreóza.

von Willebrandova choroba, poruchy zrážanlivosti, pes

Diagnostika

Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy, klinického vyšetrenia, hematologického vyšetrenia krvi, vyšetrenia zrážanlivosti krvi a genetických testov.

Liečba

Ochorenie je nevyliečiteľné. Liečba spočíva len v stabilizácii krvácania a obnove krvných strát (transfúzia, lieky na podporu zrážanlivosti). Testovaním psov (najmä so zvýšenou krvácavosťou) a následnou selekciou je možné predchádzať šíreniu postihnutých jedincov v chovoch.

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna poliklinika ALTHEA