Ochorenia oka u kólií, šeltií, oftalmologické vyšetrenie