Herpesvírusová infekcia mačiek herpesviróza, herpesvírus u mačky