— 24. AUGUSTA 2018

Syndróm suchého oka u psov (KCS)

Syndróm suchého oka  u psa (KCS) je označenie pre degeneratívne ochorenie oka pri  ktorom v dôsledku  kvantitatívnych i kvalitatívnych porúch v tvorbe slzného filmu dochádza k vysychaniu a následnému chronickému zápalu rohovky a spojivky. Je charakteristický typickými očnými prejavmi. Pri neriešení spôsobuje vážne poškodenie oka, s možným vyústením do slepoty.  Ochorenie je známe aj pod názvami „Keratoconjuctivitis sicca“ (KCS), či suché oko. 

Syndróm suchého oka u psov (KCS)Obr.: Jorkšírsky teriér so syndrómom suchého oka. Jedným z typických príznakov Syndrómu suchého oka u psov (KCS) je prítomnosť výtokov v oku a jeho okolí. Foto: MVDr. Pavol Zubrický

Slzný film

Slzy sú u psa produkované hlavnou slznou žľazou, žľazou tretieho viečka a prídavnými slznými žľazami. Aby mohli napĺňať svoje fyziologické úlohy, je dôležité aby boli produkované nielen v dostatočnom množstve, ale aj kvalite. Slzný film pozostáva z troch vrstiev – z mucinóznej, seróznej (vodnej) a lipidovej  vrstvy. Každá z nich je charakteristická svojím špecifickým zložením, množstvom a významom. Mucinózna je umiestnená najhlbšie, priamo na rohovke. Hydratuje a lubrikuje jej povrch a pôsobí ako antibakteriálna bariéra. Stredná – vodná vrstva je najhrubšia, je tvorená najmä vodou, proteínmi, glukózou, elektrolytmi, imunoglobulínmi a enzýmami. Rohovke dodáva živiny a kyslík. Zabezpečuje zvlhčovanie oka a zmýva cudzie telesá a baktérie. Úlohou najpovrchnejšej a najtenšej lipidovej vrstvy  je zabrániť vyparovaniu vodnej vrstvy. Slzný tak film tak zabezpečuje niekoľko kľúčových úloh – protektívnu, enviromentálnu a imunitnú ochranu oka. Na rohovku je distribuovaný viečkami pomocou žmurkania.

Porucha v tvorbe v niektorej z vrstiev slzného filmu vedie k vzniku chronického zápalu rohovky a spojivky- k suchej keratokonjuktivitíde. Najčastejšie dochádza k deficiencii vodnej zložky, pri ktorej je tvorba sĺz v znížená alebo absentuje (kvantitatívna KCS). Pri poruchách v tvorbe lipidovej a mucinóznej zložky slzného filmu hovoríme o kvalitatívnej KCS.

Syndróm suchého oka u psov (KCS) – príčiny vzniku

Kvantitatívna KCS môže byť vrodeného a získaného charakteru. Príčinou vrodenej formy (teda prítomnej už pri narodení) býva hypoplázia alebo aplázia slznej žľazy. Prezentovaná je jednostranným postihom a postihuje najmä plemená ako jorkšírsky teriér, čivava, či beglintonský teriér. Získaná forma kvantitatívnej KSC môže vzniknúť v dôsledku najmä autoimunitných, ale i neurogénnych ochorení, niektorých systémových a metabolických ochorení (Cushingov syndróm, cukrovka, hypotyreóza atď), poranení, novotvarov, ako vedľajší účinok niektorých liekov, či v dôsledku chirurgického odstránenia žľazy tretieho viečka. Často zostáva presná príčina vzniku idiopatická, teda  neznáma.

Syndróm suchého oka postihuje viac ako 2% psej populácie. Vyskytnúť sa môže u ktoréhokoľvek plemena, ale vo väčšej miere je popisovaná u plemien ako  mops, kavalier king Charles spaniel, lhasa apso, shih tzu, West Highland  white teriér, kokeršpaniel, pekinéz, anglický buldog, francúzsky buldoček.

Príčiny vzniku kvalitatívnej  KCS nie sú úplne známe, avšak zvyčajne vznikajú pri ochoreniach postihujúcich prídavné slzné žľazy.

Klinické príznaky suchého oka

Syndróm suchého oka u psa sa vyznačuje vysokým stupňom diskomfortu. U postihnutých jedincov vyvoláva pocity nepohodlia, svrbenia a veľkej bolestivosti. Pozorovať  môžeme príznaky ako začervenanie spojivky, zapálené viečka, prítomnosť mukoidných a mukopurulentných výtokov. Rohovka býva matná, vaskularizovaná, pigmentovaná, edematózna, s ulceráciami. U postihnutých jedincov pozorujeme časté žmurkanie, či privieranie viečok, šúchanie očí labkou. Ochorenie má chronický degeneratívny charakter. Bez včasnej a vhodnej liečby vediek ireverzibilným zmenám, až k strate zrakovej schopnosti.

suché oko u psaObr.: Na kvantitatívne zhodnotenie produkcie sĺz sa používa Shirmerov test a na určenie stability slzného filmu TFBUT test. (Foto: MVDr. Pavol Zubrický)

Diagnostika syndrómu suchého oka

Na kvantitatívne zhodnotenie produkcie sĺz sa používa Shirmerov test. Princípom vyšetrenia je odčítanie množstva sĺz absorbovaných testovacím pásikom vloženým do dolného spojivkového vaku. Na určenie stability slzného filmu sa používa tzv. „TFBUT test“. Pomocou biomikroskopie s využitím modrého kobaltového svetla sa po aplikácii špeciálneho farbiva na rohovku zaznamenáva doba potrebná k roztrhnutiu slzného filmu. Okrem samotného kvalitatívneho zhodnotenia slzného filmu môžeme zachytiť aj možnú prítomnosť erózií a ulcerácií rohovky.

Terapia KCS

Liečba syndrómu suchého oka u psa je celoživotná, zohľadňujúca stav konkrétneho pacienta. V prípade, ak má ochorenie neurogénny pôvod, alebo vzniklo v dôsledku celkového ochorenia, musí terapia zohľadňovať túto skutočnosť.

Veľmi dôležité je odstránenie hnisavých výtokov z oka a jeho okolia. Následne sú aplikované prípravky hydratujúce a lubrikujúce povrch oka a topické podanie imunosupresív, ako sú cyclosporín a tacrolimus. V určitých prípadoch, kedy uvedená konzervatívna liečba nie je efektívna, musí sa pristúpiť k chirurgickej liečbe spočívajúcej v transpozícii vývodu slinnej žľazy z bukálnej sliznice do spojivkového vaku oka.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Foto: autor

Článok pod názvom Syndróm suchého oka u psa (KCS) bol publikovaný v časopise PES a MAČKA 6/2018