— 6. FEBRUáRA 2016

Popôrodná starostlivosť o sučku

V čase po narodení šteniatok je zvýšená potreba starostlivosti nielen o šteniatka a ich zdravý vývoj, ale aj o ich matku. Kvalitná popôrodná starostlivosť o sučku zohráva nesmierne dôležitú rolu. 

Gravidita i samotný pôrod sú výraznou záťažou na organizmus. Preto sučke musíme okrem pokoja zabezpečiť kvalitné kŕmenie a odsledovať akékoľvek – aj minimálne zmeny v správaní sa a v zdravotnom stave. Medzi najčastejšie popôrodné komplikácie patrí: retencia sekundín (zadržanie plodových obalov), mastitída (zápal mliečnej žľazy) a eklampsia.

Retencia sekundín

Pôrod je ukončený vypudením nielen plodov, ale aj jednotlivých placient (plodových obalov). Tu môže nastať jedna z popôrodných komplikácií, kedy v maternici môže zostať lôžko, resp. plod a dochádza ku zápalu maternice. Príznaky sú nutkanie na močenie, pokračovanie kontrakcií, po dlhšom čase aj zvýšenou teplotou. Neriešením tohto problému nastávajú veľmi vážne život ohrozujúce komplikácie. Preto, ak si nie ste istý, navštívte po skončení pôrodu veterinárnu ambulanciu. Tu USG  vyšetrením, prípadne RTG vyšetrením veterinárny lekár zistí, či je alebo nie je maternica prázdna. V prípade, ak v maternici zostali ešte sekundiny, určí sa nasledovný postup terapie.

Mastitída

Mastitída (zápal mliečnej žľazy) vzniká pri nadmernej tvorbe mlieka, resp. pri zníženom saní šteniatkami (málopočetný vrh, úhyn šteniat, chýbajúci sací reflex, nerovnomerné sanie z jednotlivých strukov, atď). Príznaky mastitídy sú zvýšená teplota, bolestivá a zdurená mliečna žľaza (horúca, na pohmat tvrdej konzistencie), prípadne zmena farby. Pri neriešení problému môžu nastať komplikácie s absedáciou a následnou tvorbou fistúl. Často doma aplikované zachladzovanie mliečnej žľazy síce môže sučke uľaviť od bolestivosti a teploty, ale zároveň môže viesť ku zníženej tvorbe mlieka. Preto pri prvých príznakoch treba radšej vyhľadať veterinárneho lekára.

Eklampsia

Eklampsia vzniká v prípade dysbalancie medzi príjmom a potrebou vápnika v organizme feny. Tento veľmi nebezpečný stav nastáva najčastejšie pri mnohopočetných vrhoch a u prvorodičiek, keď príjem vápnika v potrave nestačí vykryť potrebu organizmu vydávanú mliekom. Príznaky eklampsie sú zvýšená teplota, triaška, zvracanie, slintanie, kŕčovité stavy až paréza zadných končatín (nevládnosť). Prevencia pred eklampsiou spočíva v kvalitnom kŕmení a v pridávaní vápnikových preparátov počas trvania laktácie. Terapia spočíva v urýchlenom intravenóznom podaní vápnika. Neriešenie problému môže viesť k úhynu sučky.

poporodna_starostlivost komplikácie po pôrode sučkygravidná sučka starostlivosť po pôrode sučky

Starostlivosť o sučku po pôrode

Aby sa šteniatka čo najlepšie a bez problémov vyvíjali, je nutné zabezpečiť po každej stránke (fyzickej, psychickej i zdravotnej) komfort ich matke. Pred pôrodom je vhodné skontaktovať sa so svojím veterinárnym lekárom. Je dôležité sa dopredu dohodnúť ohľadne jeho časovej pri riešení prípadných komplikácií.

Zväčša sučka bezprostredne po pôrode nemá chuť do žrania, avšak ponúknite jej vodu s obsahom hroznového cukru. Jedná sa o monosacharid, ktorý sa rýchlo rozkladá a ihneď dodáva energiu vyčerpanému organizmu. Med, ani klasický cukor nepodávajte, jedná sa o polysacharidy, ktoré organizmus v tomto čase skôr zaťažujú.

Ak si nie ste istý ohľadom toho, či sučka porodila všetky šteniatka a ich súčasti, radšej absolvujte USG (sono) vyšetrenie do 12 hodín od vypudenia posledného šteniatka.

Sučke zabezpečte pokoj, kvalitné krmivo (je vhodné v tomto období prejsť na radu puppy), preventívne (hlavne pri väčšom množstve šteniatok) podávajte vápnikové preparáty. Sučka by mala mať možnosť využívať priestor s nižšou teplotou ako potrebujú šteňatá.

Sledujte správanie sučky, ak by sa vyskytli príznaky ako: rýchle dýchanie, teplota nad 38,5 C, triaška, nadmerné pitie, malátnosť, hnačka, zvracanie, neochota k pohybu či iné – v týchto prípadoch radšej kontaktujte svojho zverolekára. Treba pamätať aj na to, že prevenciou pred komplikáciami je aj dobrý zdravotný stav už pred krytím. To znamená celoročnú starostlivosť o sučku a dôkladnú rekonvalescenciu po predchádzajúcom pôrode.

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna poliklinika Althea

publikované v knihe Kólia dlhosrstá – praktická príručka pre majiteľov kólií v kapitole Popôrodná starostlivosť o sučku