— 14. JúLA 2016

Hyphema u psa a mačky

Hyphema označuje závažný stav, pri ktorom je v prednej očnej komore prítomná krv. Jej množstvo môže byť rôzne, od miernejších stavov až po naplnenie celej komory krvou. Zvyčajne pochádza z krvácania z dúhovky, ale krv môže pochádzať aj z cievnatky a sietnice. Hyfema vzniká u psov a mačiek z rôznych príčin.

K nahromadeniu krvi do prednej očnej komory môže  dôjsť v dôsledku  závažných ochorení samotného oka, ale i pri celkových systémových ochoreniach. K najčastejším príčinám vzniku patria traumy (ostrým penetrujúcim, či tupým úderom alebo kopnutím), ťažká uveitída, systémová arteriálna hypertenzia, chronický glaukóm, odlúčenie sietnice, vnútroočné nádory, niektoré leukémie, poruchy zrážanlivosti (napr. von Willebrandova choroba), vrodené očné anomálie (napr. CEA), niektoré infekcie (napr. ehrlichióza, ricketsióza) a otravy (napr. warfarín, kumarín)  atď.

hyphema

Klinické prejavy hyphemy u psa a mačky

Oko s hyphemou býva zvyčajne prižmúrené, bolestivé. Ak sa jedná o hyphemu traumatického pôvodu, tkanivá okolo očí bývajú poznačené podliatinami, ranami a zakrvácaním rôzneho rozsahu. Čerstvá krv je jasnočernenej farby, časom sa mení do tmavohnedej až čiernej farby. Krv sa môže i nemusí zrážať. Ďalšími príznakmi sú začervenania, výtoky z oka.

Diagnostika hyphemy

Diagnostika stavu sa opiera o anamnézu, celkové klinické vyšetrenie, oftalmologické vyšetrenie (pupilárny reflex, farbenie rohovky fluoresceínom, Schirmerov test, vyšetrenie prednej a zadnej očnej komory, tonometria, očná sonografia), meranie krvného tlaku, vyšetrenia krvi (hematologické, biochemické, zrážanlivosť), vyšetrenie moču, RTG, USG vyšetrenia atď.

Liečba hyphemy

Liečba hyphemy  sa sústreďuje na odstránenie vyvolávajúcich príčin spôsobujúcich krvácanie. Zameriava sa na zníženie vnútročného tlaku, zníženie zápalu v prednej očnej komore, rozšírenie zrenice a zníženie bolestivosti. Keďže hyphema je len klinický príznak, terapia sa odvíja od primárnej príčiny krvácania. Lieky v podobe očných kvapiek a mastí sa aplikujú lokálne, v podobe tabliet celkovo. Jedinci s ťažkou hyphemou musia byť z dôvodu rozvoja glaukómu pod starostlivou kontrolou.

Prognóza hyphemy

Jedinci s akútnym nahromadením krvi v prednej očnej komore z príčiny traumy majú zväčša v prípade správne nasadenej liečby dobrú prognózu. Pri chronickom alebo recidivujúcich stavoch sa môže vyvinúť glaukómsuché oko. Ťažká hyphema z dôvodu systémových ochorení, či závažných ochorení očí končí často oslepnutím. V niektorých prípadoch je potrebné pristúpiť k enukleácii oka.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Foto: MVDr. Pavol Zubrický