— 1. JúNA 2016

Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov

Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) je degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu charakterizované nezvratnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehennej kosti. Jedná sa o dedične podmienené ochorenie, avšak vplyvy vonkajšieho prostredia významne pôsobia na fenotyp bedrového kĺbu. Na vznik DBK má u psov vplyv neprimeraná záťaž, nepriaznivé prostredie (nevhodné podlahy a povrchy) a nesprávna výživa v mladom veku. Ochorenie má rôzne stupne a prejavy.

Plemenná predispozícia

Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov postihuje najmä obrie a veľké plemená, ako nemecký ovčiak, novofundlandský pes, bernský salašnícky pes, mastif, rotvajler, zlatý retriever, labradorský retriever, hovawart, leonberger atď, ale objaviť sa môže u akéhokoľvek plemena. Rovnakou mierou sa vyskytuje u oboch pohlaví.

Klinické príznaky

Príznaky dysplazie bedrového kĺbu (DBK) u psov sú veľmi rôznorodé od opatrnej chôdze, cez rôzne stupne krívania, neochotu vstávať, celkovú neochotu k pohybu, vyhýbavosť voči prekážkam, slabosť zadných končatín. Zhoršenie stavu nastáva po záťaži. Klinické príznaky ochorenia nemusia vždy korešpondovať so stupňom postihnutia, to znamená že napr. aj u zvieraťa s ťažším stupňom môžu byť v začiatkoch klinicky menej výrazné. Naopak aj zviera s miernym stupňom DBK môže vykazovať výrazné odchýlky v mechanike pohybu. Často sa stáva, že majiteľ si v začiatkoch vysvetľuje neochotu k pohybu len lenivosťou, slabším temperamentom, prípadne únavou  zvieraťa.

Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov 1
RTG 1
Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov2
RTG 2
Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov3
RTG 3
Dysplázia bedrového kĺbu (DBK) psov 4
RTG4

 Diagnostika

Ochorenie sa dá zdiagnostikovať a určiť stupeň dysplázie jedine RTG vyšetrením vykonanom v celkovej anestéze na oficiálne schválenom RTG pracovisku. Od 12 týždňov veku je možné vykonať tzv. rannú diagnostiku DBK. V prípade podozrenia na dyspláziu sa diagnostika vykonáva ihneď bez ohľadu na vek. Pre účely chovnosti je jedinec vyšetrovaný po dosiahnutí určitého veku (v závislosti od plemena od 12,18, či 24 mesiacov ).

Po posúdení RTG snímku na chovné účely je vyhodnotený certifikát s výsledkom, ktorý je zároveň zapísaný aj do PP. Na hodnotenie sa u nás (podobne ako vo väčšine európskych krajín) používa 5-stupňový systém, škála hodnotenia je od A – E alebo 0 až 4. Dysplázia bedrového kĺbu sa medzinárodne označuje ako HD (hip dysplasia). Vyhodnocuje sa ľavý i pravý kĺb, zápisy HD 0/0 alebo HD A/A predstavujú zdravé kĺby bez nálezu. Čím vyššie číslo (resp. písmeno), tým vyšší stupeň dysplázie.

Terapia

Terapia nie je celkom možná, zväčša sa sústreďuje len na tlmenie príznakov, v každom prípade liečba konzervatívnou i chirurgickou metódou je veľmi nákladná a obtiažna. V prípade zistenia ochorenia rannou diagnostikou je do 7 mesiaca života možná chirurgická liečba  formou napr. tripelvickej osteotómie, denervácie kĺbového púzdra, či symfisiodézie. V dospelosti prichádza do úvahy z chirurgických metód výmena bedrového kĺbu za totálnu endoprotézu, prípadne u hmotnostne ľahších jedincov  resekcia hlavice stehennej kosti. Po operačnom zákroku je potrebné klásť dôraz na správnu rekonvalescenciu a rehabilitáciu. Konzervatívna liečba (medikamentózna) spočíva v podávaní nesteroidných antiflogistík, analgetík a vhodných chondroprotektív. Nesmierne dôležité je zabezpečiť postihnutým jedincom primeraný pohyb. To znamená bez preťažovania, vyhýbaním sa skokom, schodom, prudkým náhlym pohybom. Správne manažovaný, kĺby šetriaci pohyb ( napr. na mäkkých povrchoch, či plávanie vo vode) má naopak vzhľadom na posilnenie svalstva pre psa veľký benefit. U jedincov s nadváhou je potrebná redukcia hmotnosti.

Prevencia

Prevencia spočíva v používaní len negatívnych jedincov v chove, v správnej výžive, v zabezpečení vhodného prostredia a nepreťažovania mladých jedincov. Počas vývoja je vhodné preventívne podávať chondroprotektíva so zložením určeným pre mladé rastúce jedince. Pri výskyte podozrenia na dyspláziu je potrebné čím skôr absolvovať RTG vyšetrenie na skoré zachytenie ochorenia.

MVDr. P. Zubrický, *MVDr. M.Petrík

RTG snímky: MVDr. M. Petrík

Veterinárna poliklinika ALTHEA, Nitra

*Veterinárna poliklinika Tábor, Prešov