— 11. MáJA 2016

Cheyletiellóza – dravčíkovosť

Cheyletiellóza – dravčíkovosť je ektoparazitárne ochorenie kože postihujúce psov, mačky, králiky, zajace, potkany, myši, morčatá. Spôsobuje ho roztoč z rodu Cheyletialla žijúci v povrchovej vrstve kože. Tú nabodáva a živí sa tkanivovým mokom. Dráždením a rozrušovaním kože dochádza k svrbeniu a šupinateniu kože. Lupiny činnosťou roztoča v koži pôsobia, ako keby sa pohybovali. Z tohto dôvodu vznikol aj ľudový názov ochorenia – chodiace lupiny.

Výskyt

K cheyletiellóze sú zvlásť náchylné mladé zvieratá. Ochorenie je vysoko prenosné. Zvýšené riziko infekcie je od jedincov pochádzajúcich zo zlých hygienických podmienok, alebo len z priestorov s vysokou koncentráciou  a častou obmenou zvierat. K infekcii môže však dôjsť aj na výstave psov, či na inej kynologickej akcii.

Prenos

K infekcii dochádza priamym kontaktom s infikovaným jedincom, ale i nepriamo cez spoločné prostredie. Cheyletiellóza patrí medzi zoonózy, teda ochorenia prenosné zo zvieraťa na človeka. U ľudí sa prejavuje výskytom výrazne svrbivých červených vyrážok, ktoré však zahájením liečby zvieraťa u človeka samé vymiznú. Je to z dôvodu, že parazit sa nedokáže u človeka množiť.

Klinické príznaky

Cheyletiellóza – dravčíkovosť sa prejavuje svrbením a to najmä na krku a v chrbtovej oblasti. Vplyvom činnosti roztoča dochádza k výraznému šupinateniu kože. K ďalším prejavom patrí alopécia, nadmerné škrabanie a nepokoj zvieraťa. U mladých zvierat sú klinické príznaky výraznejšie, šupinatenie je masívnejšie, koža je silne prekrvená. Naopak u dospelých jedincov môže ochorenie prebiehať aj inaparentne.

Diagnostika

Na potvrdenie cheyletiellózy sa na základe anamnézy a klinického vyšetrenia vykonáva  posúdenie mikroskopického preparátu na dôkaz prítomnosti roztoča, resp. jeho vajíčok.

chodiace lupiny pes
Cheyletiellóza – dravčíkovosť

Terapia

K liečbe sa využívajú rôzne prípravky proti ektoparazitom, ktoré sú bežne k dispozícii vo veterinárnych ambulanciách. Liečbu je niekedy potrebné zopakovať v časovom intervale v závislosti od použitej účinnej látky. V prípade výskytu cheyletiellózy je nutné preliečiť všetky zvieratá v domácnosti a prostredie dezinfikovať.

Prevencia

K základným preventívnym krokom patrí udržovanie čistoty prostredia a dodržiavanie hygienichých zásad. V prostredí s veľkou obmenou zvierat z rôzneho prostredia (napr. útulky) je vhodné kontrolovať kožu prichádzajúcim jedincom a ak je to možné, dávať ich do karantény.

MVDr. Stanislava Zubrická

Mikroskopický preparát: MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA