— 6. JúLA 2021

Zlyhanie obličiek

Zlyhanie obličiek patrí k veľmi často diagnostikovaným problémom u psov a mačiek. Klinické prejavy ako i vyvolávajúce príčiny vzniku sú veľmi variabilné. Ide o veľmi závažné ochorenie s neistou prognózou. Zákernosť zlyhania obličiek spočíva najmä v tom, že klinicky sa prejavuje až v čase, keď je poškodená väčšia časť funkčného tkaniva  obličiek.

Formy zlyhania obličiek

Zlyhanie obličiek môže prebiehať v akútnej alebo chronickej forme. Pri akútnej forme dochádza k náhlej strate funkcie obličiek. Vyvolávajúcou príčinou môže byť otrava (napr. požitie nemrznúcej zmesi, ľalie, hrozna), niektoré infekčné ochorenia (napr. leptospiróza, babezióza), ale náhle sa môže rozvinúť aj sekundárne v dôsledku iného závažného ochorenia (onkologické ochorenia, ťažké dehydratácie, systémový lupus, zlyhania pečene, zlyhania srdca, sepsa, obštrukcia močových ciest a podobne). Akútna forma zlyhania obličiek postihuje psov a mačky bez ohľadu na vek, pohlavie, či plemeno.

Pri chronickej forme dochádza k zlyhaniu obličiek postupne a plýživo. Najčastejšie sa vyskytuje u starších jedincov v dôsledku degeneratívnych zmien podmienených vekom a potencovaných napr. dlhodobým podávaním nesprávnej výživy (kŕmenie solenou domácou stravou), neliečenou hypertenziou, či nezastabilizovaným diabetom a podobne. Výskyt chronickej formy renálneho zlyhania u mladých psov a mačiek súvisí s abnormálnym vývojom obličkového parenchýmu počas ich embryonálneho vývoja.

Klinické príznaky

Priebeh ochorenia môže byť spočiatku bezpríznakový alebo sprevádzaný len veľmi nešpecifickými symptómami. Pozorovaný býva vyšší príjem a výdaj tekutín, nechutenstvo, vracanie, hnačka, dehydratácia, zlá kondícia srsti, celková apatia, slabosť a depresia. Pre rozvinutú urémiu je typický zápáchajúci dych, či erózie v ústnej dutine.

zlyhanie obličiek u psov a mačiek

 

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o vyšetrenie krvi (biochemický profil – najmä stanovenie hladiny močoviny, kreatinínu, fosforu, draslíka, vápnika, SDMA a hematologický profil- zameraný na počet červených krviniek a ich formy), analýzu moču, sonografické vyšetrenie obličiek (posúdenie ich veľkosti, tvaru a štruktúry), meranie krvného tlaku. Individuálne sa môžu vykonávať aj ďalšie vyšetrenia nasmerované konkrétnym stavom.

Liečba

V prvej fáze je liečba prostredníctvom intenzívnej infúznej terapie zameraná na tzv. prepláchnutie obličiek a doplnenie potrebných iónov. V prípade ďalších rozbehnutých symptómov sa liečba orientuje aj na ich zvládnutie (hnačka, zvracanie, vysoký krvný tlak a podobne). Esenciálne dôležitým aspektom je kŕmenie postihnutých jedincov špeciálnou stravou s nízkym obsahom proteínov a fosforu. Tento typ diéty je potrebné dodržiavať celý život. K strave je možné pridať doplnkovo prípravky na zlepšenie činnosti obličiek.

Prognóza

Prognóza zlyhania obličiek u psov a mačiek závisí od mnohých faktorov, akými sú vyvolávajúca príčina, miera poškodenia obličiek, včasnosť odhalenia ochorenia a nasadenia terapie a následný manažment výživy a starostlivosti zo strany majiteľa. Celkovo sa jedná o veľmi závažný stav končiaci v mnohých prípadoch fatálne. Naopak, inokedy môže psík alebo mačička pri upravenej striktnej diéte prežiť niekoľko ďalších rokov.

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna poliklinika Althea