— 3. AUGUSTA 2019

Vyšetrenia hladiny hormónov a CRP

Opäť sme rozšírili ponuku služieb pre našich pacientov z oblasti laboratórnej diagnostiky.  Priamo na klinike vykonávame aj ďalšie krvné testy akými sú CPSE test, stanovenie hladiny progesterónu a hladiny CRP. Vyšetrenia hladiny hormónov a CRP napomáhaju v stanovovaní diagnózy a optimálneho termínu krytia.

CPSE test

Vekom a a vplyvom hormónov je prostata psov náchylná na vývoj spontánnych chorôb. Najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením je benígna prostatická hyperplázia. Až 80% nekastrovaných psov samcov starších 5 rokov môže trpieť ochorením prostaty.  Tento test umožňuje veterinárnemu lekárovi rýchle vyhodnotenie koncentrácie CPSE v krvi u psa. Vyšetrenie hladiny hormónov pomáha potvrdiť alebo vylúčiť diagnózu hyperplázie prostaty. Práve včasná diagnostika je dôležitá pre zahájenie  primeranej liečby.

Vyšetrenie hladiny hormónov a CRP

Stanovenie hladiny progesterónu

V prípade, ak plánujete so svojou sučkou šteniatka, je vynikajúcim pomocníkom na určenie vhodného termínu krytia stanovenie hladiny progesterónu. Test je určený hlavne v prípadoch, kedy je nutné stanovenie najoptimálnejšieho termínu pre krytie (napr. cestovanie do zahraničia, alebo keď majiteľ nevie presný  deň cyklu). V súčasnosti vykonávame tento test ihneď po odbere krvi priamo na ambulancii.

Stanovenie hladiny CRP

CRP (skratka zo slova C-reaktívny proteín) test umožňuje zachytiť už začínajúce zápalové procesy v organizme psa, pomáha zorientovať sa  aj v pôvodcovi zápalu /vírusový, či bakteriálny pôvodca infekcie) a pri správnom rozhodnutí ohľadne nasadenia antibiotík. Stanovenie hladiny CRP je tiež účinným nástrojom na vyhodnotenie účinnosti liečby, opakovaním tohto testu sa preukazuje, či je antibiotická liečba účinná.

Uvedené vyšetrenia vykonávane na počkanie do pár minút. Celú ponuku možných vyšetrení podľa konkrétneho zamerania nájdete v sekcii naše služby. Kvalitná laboratórna diagnostika zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri liečení rôznych ochorení. Len presným určením diagnózy je možné nastaviť správnu a efektívnu liečbu. K tomuto cieľu prispievajú aj vyšetrenia hladiny hormónov a CRP.

www.veterinanitra.sk