— 27. JúNA 2016

Toxikóza meďou

Toxikóza meďou je porucha metabolizmu, pri ktorej dochádza k nadmernej akumulácii medi v pečeni. Nahromadenie medi v pečeňovom tkanive je spôsobené jej nedostatočným vylučovaním žlčovými cestami.  Postupné poškodzovanie pečeňového tkaniva vedie cez hepatitídu k cirhóze až k zlyhaniu pečene a smrti postihnutého jedinca.

Plemenná predispozícia

Toxikóza meďou je niekedy nazývaná aj toxikózou bedlington teriérov. Depistáže vykonané v chovoch tohto plemena v 80. a 90. rokoch minulého storočia poukázali na vysokú incidienciu v ich populácii. Dlhoročný výskum viedol nielen k poznaniu, že  u bedlingtoteriérov sa toxikóza meďou vyznačuje autozomálne recesívnou dedičnosťou, ale v roku 2002 aj k odhaleniu mutácie v géne COMMD1. Aj keď pravdepodobne existuje aj iná, dosiaľ neobjavená mutácia (buď na tomto prípadne inom géne), vďaka selekcii chovných jedincov pomocou genetických testov dostupných v súčasnosti došlo k zníženiu výskytu ochorenia u tohto plemena.

K  metabolickým poruchám s nadmernou akumuláciou medi v pečeni sú náchylní aj dobermani, west highland white teriéri, sky teriéri, labradorskí retrieveri, dalmatíni či vlčí špici. U týchto plemien sa síce genetický podklad predpokladá, ale spôsob dedičnosti nie je odhalený. Toxikóza meďou postihuje vo vyššej miere sučky ako psy.

otrava meďou, pes

Klinické príznaky

Ochorenie sa začína prejavovať nechutenstvom, zvracaním a letargiou. Postupne sa v rôznej miere môžu pridávať príznaky ako strata hmotnosti, anorexia, depresia, anémia, ikterus (nažltlé sliznice, koža a očné bielka), tmavo sfarbený moč, hnačka, nadmerný príjem a výdaj tekutín a tiež ascites, melena, neurologické prejavy (hepatoencefalopatia)  atď. Toxikóza meďou môže mať veľmi rýchly priebeh, vtedy spravidla aj napriek intenzívnej liečbe dochádza k úhynu postihnutého jedinca do niekoľkých dní. Pri pozvoľnejšom priebehu je prognóza na život lepšia, avšak liečba je celoživotná.

Diagnostika

Diagnóza sa stanovuje na základe dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia, kompletného vyšetrenia krvi, analýzy moču, USG vyšetrenia, biopsie pečene a u bedlingtonteriérov aj genetického testu.

Liečba

Liečba pozostáva z podpornej terapie na regeneráciu pečene (pestrec mariánsky, silimarín),  diéty s nízkym obsahom medi a liekov viažucich meď a zabraňujúcich jej vstrebávanie.

Prevencia

U bedlington teriérov je možné znížiť prevalenciu ochorenia zohľadnením výsledkov genetických testov pri plánovaní rodičovského páru tak, aby postupne dochádzalo k eliminácii ochorenia z populácie.

MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna klinika ALTHEA

Kresba: Katarína Schmiesterová

Kresby portrétov