— 25. SEPTEMBRA 2019

Thelazióza psov a mačiek

Thelazióza je ochorenie vyvolané očným parazitom „Thelazia callipaeda“. Postihuje domácich i voľne žijúcich mäsožravcov, ale i človeka. Pôvodca je ľudovo nazývaný pojmom orientálny červ. Názov sa odvíja od pôvodu parazita, keďže jeho výskyt bol donedávna viazaný najmä na ázijské krajiny.  V poslednej dobe počet zaznamenaných prípadov výrazne vzrastá v rôznych krajinách Európy, vrátane Slovenska. U psov a mačiek sa thelazióza prejavuje najčastejšie zápalmi spojoviek, výtokmi a zvýšeným slzením.

Thelazia callipaeda

Thelaziózu spôsobuje nematóda „Thelazia callipaeda“. Jej životný cyklus je závislý od medzihostiteľa, ktorým je drozofilná muška „Phortica variegata“. Tá sa živí slznými sekrétmi cicavcov, pričom pri tomto svojom fyziologickom úkone zohráva úlohu vektora pri prenose thelaziózy. Dospelé samice „T. callipaeda“ prítomné v lakrimálnom systéme zvierat uvoľňujú z vajíčok larvy 1. štádia do sĺz.  Drozofilné mušky sa nimi pri kŕmení sa slznými sekrétmi nakazia. V ich tele dozrievajú larvy do infekčného L3 štádia. Následne sú z mušky opäť počas jej kŕmenia očným sekrétom prenesené infekčné larvy do spojovky oka iného zdravého jedinca konečného hostiteľa.

Priebeh thelaziózy

Doba medzi infestáciou (nakazením) oka psa alebo mačky a dozretím do štádia dospelosti je približne mesiac. Najväčší počet infekcií býva v teplom a vlhkom počasí. Následne sa môžu prejaviť prvé klinické príznaky. Avšak infekcia môže prebiehať dlhšie bez zaznamenania výraznejších zdravotných problémov, či úplne asyptomaticky. U nás sa popísané prípady thelaziózy zatiaľ viažu na južné okresy východného a západného Slovenska. Thelazióza psov a mačiek je z roka na rok viac zaznamenávaná. Od prvých popísaných prípadov na Slovensku v roku 2016 počet thelaziózy u zvierat medziročne neustále stúpa. Pričom prevláda počet infekcií u psov oproti mačkám.

červy v oku psa, orientálny červ

Klinické prejavy thelaziózy

Larválne štádia i dospelé parazity „Thelazia callipaeda“zvyknú svojou prítomnosťou v  slzných kanálikoch, na spojovke a pod tretím viečkom  spôsobovať dráždenie a následné zápaly. Klinické príznaky môžu mať rôzny charakter. Zahŕňajú stavy od asymtomatických priebehov až po prípady slepoty  pri neliečených ťažkých stavoch. Najčastejšie sa však infekcia prejavuje vo forme nadmerného žmurkania, začervenania a opuchmi postihnutého oka, svrbením, výtokmi z očí rôzneho charakteru, ulceráciami rohovky, konjuktivitídami atď. Výraznosť klinických prejavov závisí aj od závažnosti infekcie. Infikované môže byť len jedno oko, ale aj obe oči zároveň.

Diagnostika thelaziózy

Komplikácie pri diagnostike thelaziózy spôsobuje skutočnosť, že červy nie sú často pozorovateľné (sú belavo priesvitné a bývajú skryté pod tretím viečkom), zvlášť ak je prítomný iba malý počet parazitov. Práve preto bývajú klinické príznaky spôsobené parazitom „T. callipaeda“neraz mylne zamieňané za bakteriálnu  infekciu. Z dôvodu správnej diagnostiky je pri všetkých očných ochoreniach dôležité dôkladné vyšetrenie oka a jeho adnexov s vylúčením podozrenia na prítomnosť cudzieho predmetu, anomálií rastu rias, či infekcie iného pôvodu.

Terapia thelaziózy

Terapia pozostáva z opatrného, ale dôkladného mechanického odstránenia dospelých parazitov z oka. Pri tomto úkone je oko lokálne  znecitlivené a pri nepokojných jedincoch sa pristupuje k celkovej sedácii zvieraťa. Súbežné podanie antiparazitárnych prípravkov zohľadňuje individuálne stav, druh zvieraťa, vek, hmotnosť a v niektorých prípadoch aj plemeno, keďže aplikácia niektorých účinných látok môže byť pri určitých plemenách psov potencionálne riziková. Pri sekundárne pridružených bakteriálnych infekciách sa do oka topicky aplikujú protizápalové a antibiotické prípravky. V prípade ulcerácií, či keratitídy musí byť táto skutočnosť braná pri voľbe liečby do úvahy.  Dôležité sú následné kontrolné vyšetrenia a to nielen kvôli monitorovaniu zdravotného stavu samotného oka, ale aj na vylúčenie prítomnosti nových parazitov.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

www.veterinanitra.sk

Snímky: MVDr. Pavol Zubrický

Publikované v časopise Pes a Mačka 7/2019 pod názvom Thelazióza psov a mačiek