— 26. MáJA 2018

Staroba u psa

Starnutie je fyziologický proces tvoriaci prirodzenú súčasť života každého živého tvora, vrátanej psa. Staroba u psa vyžaduje špecifické potreby a zvýšenú starostlivosť o starnúceho štvornohého priateľa vo viacerých ohľadoch. Napriek rôznym obmedzeniam môže byť aj táto životná etapa podmanivá, neraz vnímaná ako obdobie krásneho, vyzretého vzťahu medzi človekom a psom. Avšak starostlivosť o psieho seniora má svoje špecifiká.

Príznaky staroby u psa

Prvé príznaky staroby prichádzajú pomaly a nebadane. Temperamentu ubúda, pes sa postupne stáva pokojnejší. V okolí papuľky a očí dochádza k depigmentácii srsti. Okrem výskytu šedín, môže srsť mierne strácať na lesku, kvalite i hustote. S pribúdajúcimi rokmi prichádzajú v rôznej intenzite a závažnosti aj zdravotné ťažkosti. Obdobie staroby psa však má svoje špecifiká. Okrem postupného prispôsobenia sa  fyzickým a mentálnym možnostiam starnúceho psa je neraz potrebné upraviť stravovanie, či venovať zvýšenú pozornosť zdravotnej starostlivosti.

Staroba psa

Strava

Metabolizmus staršieho psíka sa spomaľuje, podobne aj jeho celková pohybová aktivita a práve z tohto dôvodu sa zvyšuje riziko možnej obezity. Tá má u seniorov zvlášť negatívne účinky na celý organizmus. Aj z tohto dôvodu musí zloženie stravy rešpektovať potreby seniora. Strava by mala byt ľahká, dobre stráviteľná, so zníženým množstvom kalórií. Naopak je vhodné jedálny lístok obohatiť o vitamíny, antioxidanty, či chondroprotektíva. U jedincov s niektorými diagnózami (ochorenia srdca, obličiek, pečene atď.) je esenciálne podávanie klinických diét pripravovaných na konkrétnu diagnózu. Dennú kŕmnu dávku je vhodné rozdeliť do viacerých porcií. V prípade, ak psíkovi už chýbajú zúbky, predkladá sa strava vo forme kaše.

Fyzická záťaž

Starší psíci bývajú na staré kolená kľudnejší, pomalší a opatrnejší. Okrem toho s pribúdajúcim vekom neraz prichádzajú aj problémy s ťažším vstávaním, či chodením do schodov. Napriek týmto ťažkostiam je zabezpečenie adekvátneho pohybu nesmierne dôležité. Samozrejme s prispôsobením sa na možnosti konkrétneho seniora – tempo sa spomaľuje, fyzicky náročnému terénu či schodom je potrebné sa vyhnúť. Prechádzky by mali byť častejšie a kratšie. Ak má jedinec okrem bežných príznakov staroby rozvinuté nejaké ochorenie alebo hendikep, musí byť zohľadnená aj táto skutočnosť. Zabezpečenie primeranej a pravidelnej fyzickej aktivity je dôležité nielen pre duševné vyžitie seniora, ale pohyb má blahodarný vplyv aj na činnosť srdca, obehovú sústavu, trávenie a ďalšie zdravotné aspekty.

Psychika seniora

Pribúdajúci vek sa odráža nielen vo fyzických možnostiach seniora, ale aj na jeho psychike. Niektorí jedinci strácajú trpezlivosť, sú nervóznejší, vyžadujú pre seba väčší pokoj. Iní majú zase vyhranení názor na určité konkrétne situácie, ďalší sú vekom až veľmi naviazaní na majiteľa atď. Zmeny v správaní môžu byť spôsobené len samotným starnutím, avšak neraz sú aj odrazom možných zdravotných problémov. Preto príčinu je potrebné identifikovať a v prípade ochorenia riešiť u veterinárneho lekára.

Ak psík vyžaduje len viac pokoja, treba mu ho dopriať. Ak mu vadia určité rušivé podnety, je potrebné (ak je to možné) pokúsiť sa o ich elimináciu. Naopak pre seniora je veľmi podnetná mentálna stimulácia, nakoľko má pozitívny vplyv nielen na duševné blaho, ale aj celkovú kvalitu života.

Zdravotná starostlivosť

Z dôvodu lepšej starostlivosti sa priemerný vek psov mierne predlžuje. Avšak s pribúdajúcim vekom narastajú aj zdravotné problémy rôzneho charakteru a závažnosti. Okrem už spomínaných ťažkostí s pohybovým aparátom, postupne dochádza k fyziologickému oslabeniu niektorých zmyslov (sluch, zrak). U niektorých jedincov môže dôjsť až k ich čiastočnej alebo úplnej strate. K častým ochorenia geriatrických pacientov patria ochorenia srdca, obličiek, endokrinologické ochorenia, onkologické ochorenia, u psov ochorenia prostaty, u sučiek zase zápaly maternice, inkontinencia atď. Pri dobrej starostlivosti majiteľa je možné pod pohľadom veterinárneho lekára seniorovi zvýšiť jeho životný komfort aj v priebehu takýchto ochorení. Samozrejme za predpokladu absolvovania pravidelných zdravotných prehliadok zameraných na komplexné vyšetrenie (rozbor krvi, fyzikálne vyšetrenia a ostatné vyšetrenia podľa individuálnych potrieb konkrétneho jedinca). Čím skôr je prípadný zdravotný deficit odhalený, tým sa zvyšuje šanca na jeho podchytenie a zvládnutie.

Staroba – súčasť života

Zastaviť starnutie nie je možné. Avšak urobiť aj túto životnú etapu pre psieho seniora čo najkrajšou je v rukách majiteľov. Po mnohých vzájomne prežitých rokoch dochádza k zúročeniu dlhodobého vzťahu medzi človekom a psom. Je to čas, kedy je majiteľ vystavený vyšším nárokom na starostlivosť, no s trpezlivosťou a láskou voči psiemu starčekovi môže byť práve táto životná etapa obojstranne obohacujúca a pekná.

MVDr. Stanislava Zubrická

Foto: MVDr. Pavol Zubrický
Veterinárna poliklinika ALTHEA
www.veterinanitra.sk

Publikované v časopise Pes a mačka pod názvom staroba psa.