— 29. MáJA 2020

Retencia mliečnych zubov

Pes a mačka, podobne ako ich majitelia vystriedajú za svoj život dve sady zubov. Prvotné mliečne zuby sú postupne nahrádzané trvalými. Stav, kedy niektoré z dočasných zubov načas nevypadnú, označujeme pojmom retencia mliečnych zubov.

Chrup psa a mačky

Ako prvé sa začínajú prerezávať mliečne zuby (dentes decidui) približne v treťom týždni života. Ich počet je menší ako počet zubov trvalých (dentes permanentes), keďže v mliečnom chrupe chýbajú stoličky. Mliečny chrup psa pozostáva z 28 zubov, u mačky z 26 zubov. Počet trvalých zubov pri kompletnom chrupe je u dospelého psa 42 zubov a u dospelej mačky 30.

V mliečnom chrupe psa vyrastajú v hornej i dolnej čeľusti na každej strane 3 rezáky (dentes incisivi- I), 1 očný zub alebo špičák (dentes caninum -C) a 3 črenové zuby (dentes premolares- P).V trvalom chrupe psa sa ešte nachádza navyše P1 – črenový zub, ktorý vyrastá iba ako trvalý a to v hornej i dolnej čeľusti. V hornej čeľusti sa ďalej v trvalom chrupe nachádzajú obojstranne 2 stoličky (dentes molares- M), v dolnej obojstranne 3 stoličky.

U mačky je mliečny chrup tvorený na oboch stranách 3 hornými a 3 dolnými rezákmi, 1 horným a dolným očným zubom a 3 hornými a 2 dolnými črenovými zubmi. V trvalom chrupe je navyše na oboch stranách hornej i dolnej čeľuste 1 stolička.

Výmena mliečnych zubov za trvalé začína od 3. mesiaca a mala by byť ukončená u psa v 7. mesiaci, u mačky v 6. mesiaci života. Ako zadržaný  (alebo retinovaný) sa mliečny zub označuje krátko potom, ako sa začne prerezávať rovnaký, ale trvalý zub. To znamená, že u jedinca pozorujeme prítomnosť 2 rovnakých zubov (jeden mliečny, jeden trvalý) v rovnakom čase.

Prerezávanie zubov

Pri prirodzenej ceste prerezávania trvalého zubu, tento tlačí na hrot koreňa mliečneho zubu, čím dochádza k jeho resorpcii a následne k vypadnutiu. Keď trvalý zub nerastie správnou cestou, nevyvíja dostatočný tlak na koreň mliečneho zubu. V dôsledku toho nedochádza k jeho vstrebaniu, ani vypadnutiu a trvalý zub narastie vedľa neho. Vzhľadom k veľmi častému výskytu perzistentných mliečnych zubov u určitých plemien psov sa dá predpokladať, že na tomto procese má významný podiel genetická predispozícia.

Retencia mliečnych zubov

Najčastejšie sa retinované mliečne zuby vyskytujú u trpasličích a malých plemien psov ako jorkšírsky teriér, čivava, toy pudel, malý hladkosrstý pinč (tzv. srnčí ratlík), pražský krysařík, trpasličí špic, čínsky chocholatý pes, ši–tzu, jack russel teriér, a pod. Objaviť sa však môžu u akéhokoľvek plemena psov i mačiek.

Medzi vzácnejšie príčiny nevypadnutia mliečnych zubov patrí nezaloženie trvalého zubu, kedy trvalý zub úplne chýba. Ďalším dôvodom  môže byť ankylóza mliečneho zubu. V takom prípade ide o pevné spojenie koreňa mliečneho zubu s alveolárnou kosťou (časť kosti, do ktorej sú zuby ukotvené).

Perzistentné mliečne zuby sa často vyskytujú obojstranne, najčastejšie ide o očné zuby, potom rezáky, najmenej črenové zuby. Nevypadnuté mliečne zuby sú v zubnom oblúku nadbytočné a sú spolu s trvalými zubami uložené blízko pri sebe. Tieto abnormálne pomery vedú k oslabeniu upevnenia parodontu (závesného aparátu zubu) a k jeho následným ochoreniam. Okrem toho zuby môžu byť dislokované, to znamená, že môžu byť uložené v zlej pozícii. Následne zraňujú ďasná, podnebie, jazyk či ďalšie zuby.

Extrakcia zadržaného zubu

Jediným možných riešením stavu je zadržané mliečne zuby extrahovať. Keďže koreň mliečneho zubu môže byť predovšetkým u očných zubov niekoľkonásobne dlhší ako jeho korunka, je nutné vytrhnutie zubu vykonať v celkovej anestézii. Nakoľko k výmene zubov dochádza približne v čase dokončenia vakcinačnej schémy, je vhodné nechať zuby šteniatka pri tejto príležitosti skontrolovať a venovať sa pravidelnej kontrole chrupu aj doma. V praxi sa často stáva, že na 2 rady zubov upozorňujeme majiteľa v dospelom veku, kedy už sa na zuboch a v tesných medzizubných priestoroch nachádza aj zubný plak, či kameň a následné ošetrenie chrupu je náročnejšie.

MVDr. Lucia Radošovská

Veterinárna poliklinika Althea

Uverejnené v časopise Nielen pes a mačka 4/2020 pod názvom Rerencia mliečnych zubov