— 28. FEBRUáRA 2021

Proptóza očného bulbu

Pojmom proptóza očného bulbu označujeme stav, kedy je očný bulbus náhle vychýlený z očnej orbity smerom pred očné viečka. Najčastejšou príčinou „vypadnutia oka“ z očnej jamky býva trauma. Proptóza postihuje predovšetkým brachycefalické psy s veľkými očami a krátkym nosom. Pri proptóze oka sa očný bulbus dostáva náhle dopredu pred očné viečka. Spätnému zasunutiu oka do očnej jamky bráni opuch tkanív. Očný bulbus vysunutý z fyziologickej polohy je následne vystavený vysychaniu a tým k možnému vzniku ulcerácií rohovky a ďalších patologických procesov.

Charakteristika stavu a predispozícia

Najfrekventovanejšou príčinou vzniku proptózy býva trauma. Väčšinou dochádza k „vypadnutiu“ oka v dôsledku napadnutia iným psom. Vzniknúť môže aj po hrubom zaobchádzaní, akými je napr. drsné zatiahnutie za srsť majiteľom v oblasti krku, prudké trhnutie vôdzky (prisilné vyvinutie tlaku), či úder do zadnej časti hlavy.

Ku vzniku proptózy sú náchylnejšie brachycefalické plemená psov (napr. Pekinský palácový psík, mops, Ši-cu a i.), ktorých anatomické pomery vytvárajú k tomuto stavu predispozíciu. Avšak za určitých okolností sa môže vyskytnúť u akéhokoľvek psa bez ohľadu na plemeno, aj u mačiek u ktorých býva proptóza spojená so zlomeninami lebky.

Vypadnuté oko u psa
Proptóza očného bulbu

Klinické prejavy proptózy

Pohľad na zviera s proptózou očného bulbu nie je niečím príjemným. Na závažnosť stavu má vplyv veľa faktorov, napr. aký je rozsah traumy, či sú prítomné aj vnútroočné poranenia, či boli poškodené extraokulárne svaly, poprípade či je stav sprevádzaný aj ďalšími telesnými poraneniami. Veľmi dôležitú rolu zohráva čas medzi vznikom proptózy a odborným ošetrením. Rohovka vypadnutého oka sa pomaly vysušuje a je postupne vystavená vzniku ulcerácii, nekrózy až perforácii. Spojovka i viečka sú výrazne opuchnuté a načervenalé. Čím je interval medzi vznikom stavu a zahájením liečby väčší, tým je situácia pre postihnutého jedinca nepriaznivejšia. Prítomná mydriáza pupily, poškodenie zrakového nervu, či napr. prítomnosť hyfemy sú taktiež ďalšími nepriaznivými prognostickými ukazovateľmi.

Terapia proptózy očného bulbu

Proptóza očného bulbu je akútne naliehavý stav vyžadujúci si okamžité veterinárne ošetrenie. Dĺžka doby medzi vznikom proptózy a jej riešením vplýva na následnú prognózu stavu. V prípade, že je šanca na zachránenie oka, očný bulbus je chirurgickým zákrokom späť vložený do očnej orbity. Avšak nie každému „zachránenému“ oku je možné prinavrátiť aj jeho vizuálnu funkciu. Často je pri proptóze miera poškodenia očných štruktúr tak veľká, že dochádza k nenávratnej strate zraku a „vloženie“ oka má len kozmetickú úlohu. Avšak v mnohých prípadoch nie je možné oko zachrániť vôbec a musí sa pristúpiť k enuklácii (enukleácia – odstránenie oka). U mačiek má proptóza veľmi zlú prognózu, u psov závisí ďalší vývoj od individuálneho stavu a plemena. Z dlhodobého pohľadu sa následkom proptózy môžu prejaviť aj sekundárne komplikácie akými sú napr. strabizmus (pretrhnutie okohybných svalov), pigmentová degenerácia rohovky alebo vznik suchého oka.

Starostlivosť zo strany majiteľa

Aj keď majiteľ nedokáže priamo odborne pomôcť jedincovi s proptózou očného bulbu, má v takejto naliehavej situácii niekoľko nesmierne dôležitých úloh. Okrem zachovania pokoja je nevyhnutné okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Každá minúta môže mať vplyv na prognózu stavu. Do príchodu na veterinárnu ambulanciu je bezpodmienečne potrebné oko neustále vlhčiť. Na vlhčenie je možné použiť obyčajnú vodu, alebo presýtený cukrový roztok, či olej (olivový, slnečnicový). Najlepšie je vypadnuté oko voľne prekryť navlhčenou gázou, na  ktorú v pravidelných intervaloch neustále až do poskytnutia liečby dodávame tekutinu. A aj keď daný stav je náročný nielen pre postihnutého jedinca, ale často aj pre majiteľa, dôležité je upokojovanie štvornohého miláčika.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea

Publikované v časopise Pes a Mačka 1/2021 pod názvom Proptóza očného bulbu