— 6. MARCA 2016

Pôrod sučky

Väčšina pôrodov prebieha prirodzene a bez väčších komplikácií. No každý organizmus je individuálny a tiež každá situácia môže byť iná aj u tej istej sučky. Preto treba príprave i priebehu pôrodu venovať patričnú pozornosť. Pôrod sučky by mal prebiehať v kľudnom prostredí bez akýchkoľvek rušivých vnemov.

Príznaky blížiaceho sa pôrodu

Najvhodnejšie je, ak pri sučke je človek, ktorý jej vie v prípade potreby pomôcť, no sučka má k nemu zároveň dôveru. Termín blížiaceho pôrodu u sučky môžeme spoznať napr. podľa zmeny jej správania (hrabanie, nervozita, časté močenie, a i.), poklesu apetítu, či podľa merania teploty, kedy dochádza pred pôrodom k jej zníženiu pod 37°C (potrebné je však meranie v 12 hodinových intervaloch niekoľko dní – aby sme si vedeli hodnoty dobre zinterpretovať). Bezprostredne pred pôrodom môže sučka výraznejšie dýchať, príznaky nervozity sa môžu stupňovať. Odtečenie plodovej vody si môže menej skúsený chovateľ zameniť s vykonaním malej potreby sučky.

pôrod sučky

Dĺžka pôrodu sučky

Pôrod sučky má viacero fáz a jeho celková dĺžka môže byť rôzna. Sú prípady, kedy pôrod prebehne veľmi rýchlo a šteniatka sa rodia jedno za druhým, no i prípady, ktoré sú veľmi vyčerpávajúce pre matku už len kvôli svojej dĺžke. Na dĺžku pôrodu má veľký vplyv samozrejme počet šteniat. Interval medzi porodením jednotlivých šteniat je veľmi variabilný. Veľmi dôležité je odsledovať si, či sedí počet porodených placient s počtom šteniat (viď popôrodné komplikácie). Názory na požratie placient sučkou sa rôznia. Placenta je na jednej strane zdrojom oxytocínu (podporuje tvorbu mlieka, pôrodné kontrakcie i popôrodné sťahovanie maternice potrebné na jej čistenie a i.), ale pri väčšom množstve požratých placient dochádza ku tráviacim ťažkostiam. Preto je vhodné ich počet regulovať, napr. dať zožrať len 1 – 2 placenty.

Starostlivosť o sučku

Sučke počas pôrodu je potrebné podávať vodu, môžeme k nej pridať Glukopur ako rýchly zdroj energie. Ak sučka počas pôrodu nejaví záujem o už narodené šteniatka, šteniatkam pomôžte a sučke nechajte trošku času. Tento počiatočný nezáujem môže byť spôsobený bolestivosťou, nekomfortom a únavou aj v čase mimo samotných kontrakcií. Veľa takýchto sučiek sa po zakončení pôrodu stáva príkladnými matkami. Avšak ani v ideálnej situácii nie je vhodné nechať už narodené šteniatka pri matke v čase ďalšej kontrakcie, aby nedošlo k ich ušľapnutiu alebo zaľahnutiu. Sučku po pôrode vyvenčíme, umyjeme a osušíme. Ponúkneme jej výživnú kvalitnú stravu a počas obdobia laktácie pokračujeme v podávaní vápnikových preparátov.

Pri pôrode môžu nastať určité komplikácie a to jednak zo strany matky alebo zo strany plodu. Preto je vhodné mať pre prípad potreby  vopred dohodnutého veterinárneho lekára. Doporučuje sa prediskutovať s ním fyziologický pôrod (najmä začiatočníci) a opýtať sa na jeho dispozíciu v čase plánovaného pôrodu v prípade komplikácii.

Kedy volať veterinárneho lekára

Väčšina pôrodov u sučky prebieha bez problémov. Avšak nastávajú situáce, kedy je nutná pomoc. Veterinárneho lekára vyhľadáme:

  • ak pôrod (resp. potrat do 57. dňa) nastal skôr alebo naopak, keď sa sučka prenáša (od 67. dňa od prvého krytia treba už komunikovať s veterinárnym lekárom)
  •  ak odtiekla plodová voda a pôrod nenastáva
  • v situácii keď od samotných kontrakcií uplynulo viac ako 2 hodiny a stále sa nenarodilo šteniatko
  • v prípade ak vyšiel von plodový vačok, ale trčí z pošvy a Vy si neviete rady
  • ak počet šteniat nesedí s počtom placient
  • vždy, keď sa Vám niečo nezdá (radšej planý poplach, ako niečo podceniť).

MVDr. Pavol Zubrický, MVDr. Stanislava Zubrická

Veterinárna poliklinika Nitra