— 13. MáJA 2016

Hypertyreóza mačiek

Hypertyreóza patrí k najčastejšie diagnostikovaných ochoreniam štítnej žľazy u mačiek. Je charakteristická nadmernou tvorbou hormónov štítnej žľazy (T3, T4) v dôsledku nádorového procesu v štítnej žľaze. U mačiek ide vo väčšine prípadov o adenóm (nezhubný nádor), len za cca 2 % prípadov je karcinóm. Nádorové ochorenie postihuje buď len jeden lalok, ale v 70 až 90% oba laloky štítnej žľazy. Na nadprodukcii T3 a T4 sa môže okrem nádoru podieľať aj ektopické tkanivo. 

Hypertyreóza mačiek

Výskyt a klinické príznaky hypertyreózy mačiek

Hypertyreóza sa u mačiek vyskytuje hlavne u jedincov  stredného a vyššieho veku, bez ohľadu na plemeno pohlavie.

Hormóny štítnej žľazy sú zodpovedné za reguláciu mnohých telesných procesov. Ich nadmerné množstvo spôsobuje, že organizmus pracuje na plné obrátky a dochádza k zvýšenému metabolizmu. K najčastejším klinickým prejavom hypertyreózy patrí strata hmotnosti napriek nadmernému apetítu, zvýšený príjem a výdaj tekutín, zväčšená štítna žľaza (hrča na krku), zvracanie, hnačka, dýchavičnosť, zvýšená frekvencia srdca, zväčšené srdce, srdcové šelesty, abnormálny srdcový rytmus, hyperaktivita, agresivita a nepokoj. Srsť je matná, pôsobí dojmom zanedbanosti.

U malého percenta postihnutých mačiek môže ochorenie prebiehať s atypickými prejavmi, ako sú letargia, slabosť, nechutenstvo a podobne. K hypertyreóze sa môžu pridružovať ďalšie ochorenia ako chronické ochorenie obličiek, intersticiálna cystitída, hepatálna lipidóza a podobne.

Diagnostika hypertyreózy mačiek

Diagnostika sa vykonáva na základe dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia a hematologického a biochemického vyšetrenia krvi. Na potvrdenie diagnózy slúžia krvné testy na zmeranie hladiny hormónov štítnej žľazy.

Terapia hypertyreózy mačiek

Liečba spočíva v znížovaní produkcie hormónov štítnej žľazy. Najprijateľnejším spôsobom v našich pomeroch zabezpečujúcim blokovanie tvorby T3 a T4 je podávanie tyreostatík. Liečba je celoživotná. Dávkovanie liečiva sa môže v priebehu vývoja ochorenia meniť. Na správne vytítrovanie podávaného množstva tyreostatík je potrebné pravidelné monitorovanie produkovaného množstva hormónov štítnej žľazy pomocou vyšetrenia krvi. Pred zahájením samotnej medikamentóznej liečby je potrebné vyšetrenie renálnych funkcií postihnutého jedinca.

Ďalším spôsobom terapie hypertyreózy môže byť chirurgické odstránenie štítnej žľazy. V prípade, ak je odstránená celá hypofýza, je nutná doživotná suplementácia syntetického hormónu štítnej žľazy. Chirurgické riešenie má však viaceré úskalia, vrátane zníženia produkcie parathormónu.

Okrem medikamentózneho a chirurgického spôsobu existuje aj možnosť liečby ožarovaním štítnej žľazy rádioaktívnym jódom. Vzhľadom na rádioaktívny charakter liečby vykonávaný len v určitých centrách, nie je tento spôsob terapie v našich podmienkach bežne dostupný.

Ďalšou možnosťou môže byť v niektorých prípadoch aj liečba špeciálnou diétou s prísne kontrolovanou hladinou jódu.

Prognóza nadmernej produkcie hormónov štítnej žľazy

Ďalší vývoj zdravotného stavu závisí od typu nádoru, stupňa postihnutia a tiež prípadných iných, súbežne prebiehajúcich ochorení.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA