— 22. JúNA 2016

Autoimunitná hemolytická anémia u psa

Autoimunitná hemolytická anémia u psa je závažné ochorenie pri ktorom dochádza k ničeniu červených krviniek vlastným imunitným systémom zvieraťa. Väčšina prípadov u psov je primárneho charakteru s neznámou vyvolávacou príčinou. Ochorenie môže byť vyvolané aj sekundárne v dôsledku onkologických ochorení, systémovým lupus erytematosus, infekciami, chemickými faktormi, krvnými parazitmi atď.

Plemenná predispozícia

Autoimunitná hemolytická anémia sa môže vyskytnúť u psa akéhokoľvek plemena avšak napr. u  anglických kokršpanielov, pudlov, írskych setrov,  labradorských retrieverov, či dobermanov je jej výskyt v rámci psej populácie vyšší. Sučky bývajú postihnuté častejšie ako psy. Ochorenie môže prepuknúť v ktoromkoľvek veku života psa.

Klinické príznaky

K najčastejším klinickým príznakom autoimunitnej hemolytickej anémie u psa patrí apatia, celková slabosť, letargia, horúčka, nechutenstvo. Sliznice sú svetlé so žltým nádychom. Pozorované môže byť zvracanie, bolesť v brušnej oblasti, zväčšenie sleziny, respiračné problémy, tachykardia, systolický šelesť a tachypnoe. Moč je sfarbený do červenohnedej farby. U niektorých zvierat môže byť nástup klinických príznakov veľmi rýchly.

Autoimunitná hemolytická anémia u psa

Diagnostika

Diagnostika sa opiera najmä o klinické vyšetrenie, kompletný krvný obraz, pričom pri podozrení na imunitne sprostredkovanú hemolytickú anémiu sa vykonáva Coombsov test. Nápomocné sú aj ďalšie vyšetrenia ako USG vyšetrenie, biochemické vyšetrenie krvi, vyšetrenie moču a močového sedimentu.

Terapia

Terapia spočíva v podávaní liekov tlmiacich imunitný systém, najčastejšie sú aplikované kortikosteroidy. Cieľom liečby je obnovenie tvorby červených krviniek a zastavenie ich deštrukcie imunitným systémom. Pre dosiahnutie terapeutického efektu musí byť liečba agresívna, to znamená, podávané sú vysoké dávky liečiv. To zo sebou však prináša aj časté vedľajšie účinky (zvýšený smäd, hlad, močenie atd). V niektorých prípadoch je nevyhnutná transfúzia krvi, avšak jej prínos má len krátkodobé účinky. Symptomatická liečba spočíva v podávaní infúznych roztokov, ATB liečby, antiulceróznych prípravkov atď.

Prognóza

Autoimunitná hemolytická anémia je závažné ochorenie s veľmi vysokou zaznamenanou mortalitou v dôsledku samotného ochorenia alebo následných komplikácií. Prognóza závisí od rýchlosti hemolýzy, od rýchlosti zahájenia liečby, či prítomnosti iných súbežne sa vyskytujúcich ochorení. U psov, ktorí dobre a rýchlo reagujú na zahájenie liečby je prognóza dobrá.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea, Nitra