Články

Dedičné očné ochorenia u psov

Gény ovplyvňujú nielen vzhľad, povahu ale i zdravie človeka i zvierat. Stoja aj za početnými abnormalitami zrakového orgánu a jeho adnexov u psov. Dedičné očné ochorenia u psov zahŕňajú skupinu veľmi rôznorodých ochorení oka, za vznikom ktorých je hereditárny podklad. Očné ochorenia hereditárneho pôvodu Poruchy zraku môžu byť navodené rôznymi vyvolávacími príčinami. Špecifickú skupinu...

Ako vidia zvieratá

Medzi ľudským a zvieracím okom sú určité anatomické odlišnosti, ktoré sa prezentujú aj rozdielnymi vizuálnymi schopnosťami. Kým človek zachytáva ďaleko širšie spektrum farieb, mnohé druhy zvierat nás s prehľadom prekonávajú svojou zrakovou ostrosťou, videním do veľkej vzdialenosti, či videním v šere.  Proces videnia Svetlo prechádza cez sústavu priehľadných častí oka (slzný film, rohovka, predná očná...

Proptóza očného bulbu

Pojmom proptóza očného bulbu označujeme stav, kedy je očný bulbus náhle vychýlený z očnej orbity smerom pred očné viečka. Najčastejšou príčinou „vypadnutia oka“ z očnej jamky býva trauma. Proptóza postihuje predovšetkým brachycefalické psy s veľkými očami a krátkym nosom. Pri proptóze oka sa očný bulbus dostáva náhle dopredu pred očné viečka. Spätnému zasunutiu oka do očnej jamky...

PF 2021

Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2020! Pracovníci Veterinárnej polikliniky ALTHEA PF 2021

Cudzí predmet v oku

Cudzí predmet v oku predstavuje pre psa i mačku veľmi nepríjemný stav. Okrem bolestivosti a pocitu diskomfortu vedie k spusteniu ďalších závažných patologických procesov v oku a to najmä v prípadoch, kedy dochádza k preniknutiu cudzieho telesa do vnútorných štruktúr očného bulbu.  Najčastejšie typy cudzieho predmetu Zaznamenanie cudzieho predmetu v oku u psov i mačiek je pomerne bežne zaznamenávaným zdravotným problémom u...

Entropium a ektropium u psov

Týmito pojmami označujeme dve podobné i keď úplne protikladné abnormality v postavení očných viečok. Kým pri entropiu je voľný okraj viečka vchlípený k bulbu, pri ektropiu je to opačne a okraj viečka sa od oka vychyľuje. Pri oboch deformitách je oko vystavené možnému dráždeniu a následným komplikáciám. Entropium a ektropium sa u psov vyskytujú pomerne často, zväčša na dedičnom základe....

Retencia mliečnych zubov

Pes a mačka, podobne ako ich majitelia vystriedajú za svoj život dve sady zubov. Prvotné mliečne zuby sú postupne nahrádzané trvalými. Stav, kedy niektoré z dočasných zubov načas nevypadnú, označujeme pojmom retencia mliečnych zubov. Chrup psa a mačky Ako prvé sa začínajú prerezávať mliečne zuby (dentes decidui) približne v treťom týždni života....

BABEZIÓZA PSOV 

Babezióza psov je ochorenie vyvolané krvným parazitom z rodu Babesia (najmä B. canis), ktorý je prenášaný kliešťami. Pre svoju závažnosť si vyžaduje veľkú pozornosť majiteľov psov.  Babezióza psov a jej klinické prejavy Babézia sa dostáva do krvného obehu prisatím kliešťa, ktorý niekoľko dní parazituje na hostiteľovi (teda psovi) a cez jeho cucák...

Aelurostrongylóza mačiek

Aelurostrongylóza mačiek je parazitárne ochorenie vyvolané parazitom „Aelurostrongylus abstrusus“  patriacim medzi nematódy. Pôvodca svojím pôsobením poškodzuje parenchým pľúc. Ochorenie však môže mať rôzne klinické prejavy – od  foriem bez zjavných príznakov až po ťažké stavy končiace bez nasadenej terapie úhynom postihnutej mačky. Pôvodca ochorenia „Aelurostrongylus abstrusus“ patrí  taxonomicky medzi nematódy (hlístovce), ktoré...

Herpesvírusová infekcia mačiek

K jedným z najčastejších vírusových ochorení postihujúcich populáciu mačiek patrí herpesvírusová infekcia. Klinicky sa prejavuje očnými symptómami a ochorením horných dýchacích ciest a pri dlhodobom pôsobení môže vyústiť k trvalému a závažnému poškodeniu očných a periokulárnych tkanív. Pôvodca ochorenia Herpesvírusovú infekciu mačiek spôsobuje vysoko nákazlivý vírus FHV1. Mačky sú vnímavé k infekcii najmä v čase oslabenia, iného zdravotného problému,...