Články

Perzistentná pupilárna membrána

Perzistentná pupilárna membrána predstavuje pozostatok fetálneho mezodermálneho tkaniva, ktoré je počas embryonálneho vývoja zodpovedné za výživu vyvíjajúcej sa šošovky. Pri psoch spravidla atrofuje do 6 týždňov veku života. Jej pretrvávanie sa môže prezentovať veľmi variabilne, od klinicky bezvýznamných stavov až po poruchy videnia, či rozvoj katarakty vo vyššom veku.  Čo je perzistentná...