Komplexná diagnostika a terapia - Veterinárna poliklinika ALTHEA - Nitra Čermáň

Komplexná diagnostika a terapia

Sme moderná veterinárna klinika rodinného typu

Za každou úspešnou liečbou sa skrýva rýchle a kvalitné stanovenie presnej diagnózy. Preto spolu so sústavným vzdelávaním pracovníkov kliniky kladieme dôraz na kvalitné a moderné prístrojové vybavenie kliniky.

Laboratórne vyšetrenie

Nesmierne dôležitú súčasť vyšetrenia pacienta a to najmä v nejasných prípadoch tvorí kvalitné a rýchle laboratórne vyšetrenie. Naša klinika disponuje kvalitným a nadštandardne vybaveným laboratóriom, ktoré nám umožňuje mať výsledky vyšetrení do niekoľkých minút. Ich promptné získanie napomáha k presnej diagnóze a včasnej liečbe pacienta.

Zobrazovacie metódy

Ďalšiu súčasť kvalitnej diagnostiky predstavujú zobrazovacie metódy – teda USG, RTG, zubné RTG, endoskopia (rigídna i flexibilná), EKG, ECHO tlakomer.  Tieto prístroje tvoria nedeliteľnú súčasť našej veterinárnej praxe.

Oftalmológia

Vo veterinárnej poliklinike sa venujeme oku ako samostatnému celku, diagnostika očných ochorení zohráva u nás dôležitú pozíciu. Prístrojové vybavenie ako priamy oftalmoskop, nepriamy oftalmoskop, štrbinová lampa, tonometer, funduskamera, gonioskopia, retinografia atď. nám napomáhajú k diagnostike rôznych ochorení, ale i k preventívnym vyšetreniam na dedičné ochorenia oka.

Monitoring vitálnych funkcií

Počas operačných zákrokov monitorujeme pacientov prístrojom, ktorý sleduje životné funkcie (telesná teplota, krvný tlak, EKG, pulzná oxymetria, kapnografia). Ich sledovanie napomáha k bezpečnosti vedenia anestézie.

Operačné zákroky

V našej veterinárnej praxi vykonávame rôzne operačné zákroky na mäkkých a tvrdých tkanivách. Ich výkon prebieha v sterilnej operačnej miestnosti. Pri jednotlivých úkonoch využívame len vysoko kvalitné materiály a nástroje sterilizované pomocou kvalitného autoklávu. V prípade potreby vieme zabezpečiť dennú hospitalizáciu.

Potrebujete sa objednať?

Objednať sa môžete cez pracovné dni na čísle 037 7731755